Bilde av vindmølle sett ovenfra

Sopra Steria Footprint: Bærekraftstjenester

Det grønne skiftet skaper både utfordringer og store muligheter

Bærekraft er et viktig konkurransefortrinn. Vi kan hjelpe dere med å gripe muligheter som gir langsiktige gevinster - både for virksomheten og for samfunnet. Sopra Steria Footprint er et dyktig team av bærekraftkonsulenter med solid kompetanse innen bærekraft, digital teknologi, forretningsforståelse, politikk og kommunikasjon. 

Kunnskap og riktige verktøy

Vi identifiserer hva dere må gjøre for å bli mer bærekraftige, og hvilken strategi dere bør følge for å høste konkurransefordelene av tiltakene. Konsulentene våre bistår med oppdatert kunnskap og riktige verktøy uansett om ambisjonen er å utarbeide gode analyser og rapporter, legge om driften i en mer bærekraftig retning, utvikle nye tjenester eller kommunisere bedre mot politikere og omverdenen. 

 

Stikkord for hva vi jobber med:  

  • Bærekraftsrådgivning: modenhetsanalyse, dobbel vesentlighetsanalyse, klimastrategi, aktsomhetsvurdering, bærekraftrapportering, Twin Transition
  • Strategi: bærekraftstrategi, posisjoneringsstrategi for ESG, endringsledelse for det grønne skiftet
  • Politikk: politisk analyse, politikkutvikling, myndighetskontakt og påvirkning
  • Kreativ kommunikasjon: kommunikasjonsstrategi, kreativ konseptutvikling, innholdsmarkedsføring
  • Rapporter og analyse: Bærekraftsrapport, klimaregnskap, modenhetsanalyse   

Prosjekter innen bærekraft

VPS: Datadrevet maritim avkarbonisering

REMA 1000: Med ServiceNow som systemstøtte for åpenhetsloven

Orkla Foods: Bærekraftstrategi og posisjonering for merkevarer

Jernia: Fra bruk og kast til sirkulær forretningsmodell

Widerøe: Storsatsing på elfly - en posisjoneringsstrategi

HTS Dynamics: Klar for klimatiltak

Norsk Kylling: Datadrevet innsikt gir bedre dyrevelferd og mer bærekraft

Wattn: Tydelig retning med bærekraftstrategi i kraftmarkedet

STOR-prosjektet: Smartere transport i Oslo-regionen

Innsikt

Klima og bærekraft: Hva kan kommuner lære av næringslivet?

| Rasmus Reinvang

Er digitalisering en forutsetning for raskere grønn omstilling?

| Hege D. Olsnes, Øyvind Vederhus

Er du forberedt på #climatequitting?

| Johanne Kjuus

Nye klimakrav til statseide selskaper – men hva med det offentlige selv?

| Rasmus Reinvang

På tide å rydde i vårt digitale rotehus

| Eli Toftøy-Andersen

Hvem betaler for dine billige varer?

| Benedicte Bjerknes

Rapport

Digitalisering for bærekraft

Sopra Steria og teknologibransjen skal være en pådriver for det grønne skiftet, og bidra til en mer bærekraftig verden. Men, i hvilken grad utnytter norske virksomheter mulighetene digital teknologi representerer? Vi har tatt temperaturen i 54 norske virksomheter.

Les rapporten

Nyheter med tema bærekraft

Widerøe-sjefen tror du kan velge utslippsfrie flyreiser innen 2030

2023
Nyhet

Stor bærekraftsrangering: Sopra Steria i toppsjiktet

2023
Nyhet

Derfor er data det viktigste våpenet i bærekraftsarbeidet

2022
Nyhet

Skal bidra til å redde planeten - og tjene penger på det

2022
Nyhet

Orkla Foods Norge: Tar klimakontrollen i eget hus

2022
Nyhet

Sopra Steria nominert til to konsulentpriser

2022
Nyhet

Kontakt oss om bærekraftstjenester

Bastian Klunde

Bastian Klunde

Leder for bærekraftstjenester