Illustrasjon

Sopra Steria Footprint: Bærekraftstjenester

Det grønne skiftet skaper både utfordringer og store muligheter

Bærekraft er et viktig konkurransefortrinn. Vi kan hjelpe dere med å gripe muligheter som gir langsiktige gevinster - både for virksomheten og for samfunnet. Sopra Steria Footprint er et dyktig team av bærekraftskonsulenter med solid kompetanse innen bærekraft, digital teknologi, forretningsforståelse, politikk og kommunikasjon. 

Kunnskap og riktige verktøy

Vi identifiserer hva dere må gjøre for å bli mer bærekraftige, og hvilken strategi dere bør følge for å høste konkurransefordelene av tiltakene. Konsulentene våre bistår med oppdatert kunnskap og riktige verktøy uansett om ambisjonen er å utarbeide gode analyser og rapporter, legge om driften i en mer bærekraftig retning, utvikle nye tjenester eller kommunisere bedre mot politikere og omverdenen. 

 

Stikkord for hva vi jobber med:  

  • Bærekraftsrådgivning: modenhetsanalyse, dobbel vesentlighetsanalyse, klimastrategi, aktsomhetsvurdering, bærekraftrapportering, Twin Transition
  • Strategi: bærekraftstrategi, posisjoneringsstrategi for ESG, endringsledelse for det grønne skiftet
  • Politikk: politisk analyse, politikkutvikling, myndighetskontakt og påvirkning
  • Kreativ kommunikasjon: kommunikasjonsstrategi, kreativ konseptutvikling, innholdsmarkedsføring
  • Rapporter og analyse: Bærekraftsrapport, klimaregnskap, modenhetsanalyse   

Prosjekter innen bærekraft

Saltdalshytta: Grønnere hyttebygging
 

VPS: Datadrevet maritim avkarbonisering

REMA 1000: Med ServiceNow som systemstøtte for åpenhetsloven

Orkla Foods: Bærekraftstrategi og posisjonering for merkevarer

Jernia: Fra bruk og kast til sirkulær forretningsmodell

Widerøe: Storsatsing på elfly - en posisjoneringsstrategi

HTS Dynamics: Klar for klimatiltak

Norsk Kylling: Datadrevet innsikt gir bedre dyrevelferd og mer bærekraft

Innsikt

| Tarald Fidjeland

Kan vi vinne CO2-håndteringskappløpet?

| Henrik Fonahn

Slik vinner du offentlige anbud med livsløpsanalyser

| Bastian Klunde

Dette må du vite om CSRD

| Helge Skivenes

- Reklamebransjen må måle fotavtrykket sitt, ikke bare snakke om det

| Tarald Fidjeland

- På tide med en grønn skattepakke?

| Henrik Fonahn

Nye krav om offentlige anskaffelser trer i kraft fra nyttår. Er dere klare for endringen?

| Lars Fjelddalen

Slik gjør du bærekraftsrapportering til en lek

| Henrik Fonahn

ESG software: 5 spørsmål verdt å stille

| Helge Skivenes

Bærekraftskommunikasjon er altfor kjedelig!

| Marte Bakken

ESG og bærekraft – to sider av samme sak

| Rasmus Reinvang

Klima og bærekraft: Hva kan kommuner lære av næringslivet?

| Hege D. Olsnes, Øyvind Vederhus

Er digitalisering en forutsetning for raskere grønn omstilling?

Nyheter med tema bærekraft

Heikki Eidsvoll Holmås går til Sopra Steria Footprint
2024
Nyhet

Skal gjøre Oslo til et forbilde innen sirkulær økonomi
2024
Offentlig
Nyhet

Widerøe-sjefen tror du kan velge utslippsfrie flyreiser innen 2030
2023
Nyhet

Kontakt oss

Bastian Klunde
Bastian Klunde
Director ESG Consulting, Sopra Steria Footprint

 

Beate Nossum
Beate Nossum
Rådgiver posisjonering og mediehåndtering, Sopra Steria Footprint
Øyvind Vederhus
Øyvind Vederhus
Rådgiver kommunikasjon, merkevare og organisasjonsutvikling
Christopher Mortensen
Christopher Mortensen
Rådgiver markedsposisjonering og innovasjon, Sopra Steria Footprint