Kollaeger

Grønne kurs og kompetansebygging

Sopra Steria Footprint tilbyr ulike kurs og kompetansetiltak innen bærekraftig omstilling, enten det er «nybegynnerkurs» eller faglig oppdatering for bærekraftansvarlige.

Oversikt over kursene 

Faglig oppdatering og kurs for bærekraftsansvarlige
Tempoet i det grønne og bærekraftige skiftet går raskere enn noensinne. Det er krevende, men viktig å være oppdatert på den faglige, politiske og regulatoriske utviklingen.
2023
Bærekraftstjenester

Kurs i bærekraft og omstilling
Hvordan komme best i gang med bærekraftig omstilling og klimaplanlegging? Sopra Steria Footprint tilbyr kurs i bærekraft og klimaplanlegging for økt konkurransekraft.
2023
Bærekraftstjenester

Kurs i klimaregnskap
Hvordan sikre at du bygger et klimaregnskap som også kan måle endring og dokumentere bærekraftig omstilling?
2023
Bærekraftstjenester

Topplederkurs: Fra bærekraft til business
Det grønne skiftet skaper nye forventninger til både virksomheter og rollen som toppleder. Dette innebærer etterlevelse av nye krav og regler –  og økt behov for omstilling for å sikre fremtidig, bærekraftig vekst.
2023
Bærekraftstjenester

Utvikling av bærekraftsveiledere
For å lykkes med bærekraftig omstilling, er det viktig at virksomheter på tvers av sektorer kommer i gang med bærekraftsarbeidet.
2023
Bærekraftstjenester

Vil du vite mer?

Øyvind Vederhus
Øyvind Vederhus
Rådgiver kommunikasjon, merkevare og organisasjonsutvikling