Drift

Stabil IT-infrastruktur er grunnpilaren for å levere verdiskapende IT-tjenester, og effektive endringer er kritisk for å kunne understøtte virksomhetenes skiftende behov på en god måte.

Bred kompetanse er nødvendig for å ivareta behovet for stadig bredere IT-understøtte. Sopra Steria er en kompetent og solid støttespiller til våre kunder, og vi leverer en helhetlig tilnærming til infrastruktur og drift, med fokus på å bidra til verdiskapning for våre kunder.

Vi sørger for at tjenestene på toppen fungerer sømløst og effektivt for kunden og brukerne:

  • Servicedesk og onsite
  • Applikasjonsdrift, utvikling og forvaltning
  • Overvåking og sikkerhet
  • Etablering og migrering

Servicedesk og onsite

Servicedesk er Single Point of Contact (SPOC) med kundefokusert kompetanse. Dette sørger for at brukerne får løst sine problemer raskt. Kompetente medarbeidere sørger for en god brukeropplevelse både fra Servicedesk sentralt og on-site ute hos kunden.

Applikasjonsdrift, utvikling og forvaltning

Applikasjonsdrift sikrer stabil drift og god ytelse for kundens applikasjoner. Applikasjoner kategoriseres etter tilgjengelighet, kompleksitet og driftsomfang. På denne måten får kunden effektive priser. Vår ende-til-ende-kompetanse gir kunden effektiv forvaltning og proaktiv rådgivning. 
Vi kan også sørge for en applikasjonsplattform som understøtter DevOps med utvikling-, test- og produksjonsmiljøer.

Overvåkning og sikkerhet

Vi leverer overvåking 24/7 på kundens infrastruktur, private cloud og public cloud tjenester. 

Vi kan også levere APM (Application Performance Management) som en tjeneste. APM sikrer kundens tilgjengelighet og ytelse på applikasjoner på tvers av infrastruktur og leverandører. 

Vår drift- og sikkerhetsarkitektur er bygd og sertifisert i henhold til ISO 27001 for å ivareta konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Etablering og migrering

Vår metodikk Navigator er utviklet for å sikre at prosjektgjennomføring og sluttresultat er i henhold til kundens forventning. Vi leverer alltid innenfor avtalt tid og kostnad.

Dette har vi bevist gjennom mange etablerings- og migreringsprosjekter for kunder i forskjellige bransjer i hele Skandinavia.

 

Hvorfor velge oss?

Sopra Steria leverer løsninger til kunder med store krav til IT. Vi sørger for en stabil og oppdatert plattform på tvers av kundens egen infrastruktur, private og offentlige skytjenester.

Vår rådgivende kunnskap og vårt leveransekonsept gjør det enkelt for kunden å få produsert IT-infrastrukturen der hvor det er mest kostnadseffektivt.

Kombinasjonen av Sopra Sterias mulighet til å levere tjenester innenfor hele spekteret av drift, infrastruktur og applikasjoner, sammen med vårt ledende kompetansemiljø, gjør oss til en svært solid og kompetent støttespiller for våre kunder.

Vil du vite mer?

Nils_ErikNils-Erik Auråker

Director Digital Platform Services
Tlf: +47 901 85 179
E-post: nils-erik.auraker@soprasteria.com