konsulenter som snakker sammen

Fremtiden er skyhøy

Sopra Steria er én av Norges største kompetansebedrifter på skytjenester og digitale plattformer. Vi har flere hundre sky-konsulenter bare i Norge, som hjelper kundene våre å ta i bruk de riktige skytjenestene på en effektiv måte. 

Det er ikke teknologien i seg selv som er spennende, men verdien vi kan skape ved å utnytte den. Samfunnet vårt er helt avhengig av gode forvaltere av denne teknologien - og det er her du som skyekspert kommer inn. Hos oss får du muligheten til å bryne deg på – og lære av et stort og dyktig fagmiljø. 

Våre eksperter deler 

Thomas Hjelde Thoresen

Tre grunner til å utforske AI-mulighetene nå

Roger Samdal, Ingvild Araldsen Blom, Eirik Holgernes

Suveren sky i Norge - muligheter og utfordringer for virksomheter og organisasjoner

Noen av våre kundeprosjekter

Yara: Utvikling av fremtidens digitale arbeidsplass

Skatteetaten: Medarbeiderne viktigst når den digitale arbeidsplassen skal innføres

Bane NOR: Henter gevinster ut av nye digitale verktøy

Vil du vite mer?

Ta en prat med Ragnar. Du kan ringe eller sende en SMS.  

Ragnar Morken
Ragnar Morken
Leveranseleder