«Go to Cloud» eller hold deg på bakken?

av Roger Samdal - Direktør for hybrid sky
av Ingvild Araldsen Blom - Direktør for digitale plattformer
av Kenneth Titlestad - Director - Cybersecurity
| minutter å lese

Slik tar du informerte avgjørelser om it/OT-infrastruktur.  «Alle» vil i skyen, med skytjenestenes evne til å tilby skalering, fleksibilitet og kostnadsbesparelser. Men er skyen alltid svaret?

Å ta informerte avgjørelser om infrastruktur er avgjørende for dagens virksomheter, og valget om å migrere til skyen eller beholde lokal infrastruktur kan være en av de mest betydningsfulle.

Når vi vurderer infrastrukturvalg, er det viktig å ta hensyn til ulike faktorer som påvirker beslutningsprosessen. Dette kan eksempelvis inkludere kostnader, fleksibilitet og tilgjengelighet, ytelse, stabilitet og pålitelighet, tilgang til verktøy, muligheter for tilpasning og integrasjon, styring og optimalisering, compliance, samt informasjonssikkerhet og personvern.

En av de største fordelene med å migrere til skyen kan være kostnadsbesparelser. Skytjenester kan for de fleste redusere it-infrastrukturkostnader og organisasjoner kan betale for bare de tjenestene de trenger, i stedet for å investere i lokal infrastruktur. Skytjenester gir bedre skalering av ressurser, slik at organisasjoner kan øke eller redusere ressurser etter behov.

En annen fordel med skytjenester er økt fleksibilitet. Det gir organisasjoner muligheten til å arbeide fra hvor som helst, når som helst, og fra hvilken som helst enhet. Dette kan øke produktiviteten og forbedre samarbeidet mellom teammedlemmer og avdelinger.

I en "Go to Cloud"-strategi er sikkerhet en viktig faktor. Skytjenester kan gi organisasjoner tilgang til sikkerhetsteknologi og -kompetanse som de kanskje ikke har hatt råd til eller ikke har hatt tilgang til tidligere. Skytjenester gir også redundans og sikkerhetskopiering, slik at organisasjoner kan sikre kontinuitet i tilfelle en uønsket hendelse.

Men — skyen er ikke alltid den optimale løsningen! Noen organisasjoner ha spesielle behov som krever spesialisert programvare eller bransjespesifikke løsninger som ikke er tilgjengelige i skyen. Videre kan det være juridiske eller regulatoriske begrensninger som hindrer visse typer data fra å bli flyttet til skyen.

Samfunnskritiske it-tjenester og tjenester for nasjonal sikkerhet må også være tilgjengelig i en krisesituasjon hvor utfall av eksternt nett kan hindre tilgang til skytjenester. Hvis ikke kan vi stå helt eller delvis isolert. Skadene på fiberkabelen til Svalbard og sabotasjen mot Nord Stream-gassrørledningen i fjor høst, tydeliggjorde hvor sårbart samfunnet er.

For slike tjenester er det derfor viktig å bygge en robust hybrid infrastruktur som tar høyde for det utenkelige. En kombinasjon av lokal infrastruktur og skytjenester er ofte det mest hensiktsmessige. Dette gjelder også tilgangskontroll, hvor man må bygge inn mekanismer for lokal autentisering av brukere.

Et eksempel fra oljebransjen og operasjonell teknologi (OT) illustrerer også dette poenget. Et oljeselskap har installert sensorer på sine offshore-plattformer for å overvåke og kontrollere driftsparametere som for eksempel temperatur, trykk og gjennomstrømning. Slike data blir samlet og behandlet lokalt på plattformene ved hjelp av OT-systemer for å ha direkte kontroll med produksjonen og sikkerheten. Imidlertid ønsker selskapet å utforske mulighetene som skyen kan bringe for å få enda mer effektiv og optimal drift, vedlikehold og produksjon.

For dette oljeselskapet kan lokal lagring og behandling av data, uten noen avhengigheter til skytjenester, fortsatt være den mest hensiktsmessige tilnærmingen. Dette kan skyldes flere faktorer. For det første kan offshore-plattformer være fjerntliggende og ha begrenset eller ustabil internettforbindelse. Dette kan påvirke både innsamling av sanntidsdata og overføringen av disse dataene til skyen. Ved å behandle dataene lokalt på plattformene kan selskapet sikre pålitelighet og umiddelbar respons på hendelser, uten å være avhengig av internettforbindelse.

Videre kan sikkerhet og sikring («safety») være av avgjørende betydning i oljebransjen, spesielt når det gjelder OT-systemer og industrielle kontrollsystemer (ICS). Skytjenester kan øke risikoen for mulige sikkerhetsbrudd og datalekkasjer, da dataene og datasystemene eksponeres for det bredere internettet. I en bransje der sikker drift av plattformer er kritisk for mennesker, miljø og samfunn, er det nødvendig å implementere spesielt sterke sikkerhetstiltak for å beskytte OT-dataene og tilknyttede systemer. Ved å beholde lokal infrastruktur og ha et fokus på høy grad av robusthet og kvalitet, kan selskapet ha bedre kontroll over sikkerhet på data og systemer og opprettholde et høyt nivå på sikring (safety) for de tilknyttede systemene.

Valget mellom å gå til skyen eller beholde lokal infrastruktur bør være basert på en grundig vurdering av organisasjonens behov, tekniske krav, sikkerhetsaspekter og kostnadseffektivitet. Oljebransjen og OT-systemer er utmerkede eksempler på områder hvor fordeler som fleksibilitet og kostnadsbesparelser må ses opp mot risiko innenfor sikkerhet/safety.

Å ta informerte avgjørelser om it-infrastruktur handler således om å forstå de spesifikke kravene og utfordringene i ens egen bransje, og finne den best mulige balansen mellom skytjenester og lokal infrastruktur. Ved å gjøre dette kan organisasjoner få maksimalt utbytte av de tilgjengelige teknologiene og styrke sin konkurranseevne i det stadig skiftende landskapet for it-infrastruktur.

Så – på spørsmålet om å gå til skyen eller holde seg på bakken, er svaret at det kreves grundige analyser og forståelse av virksomhetens behov, før man tar beslutninger om infrastruktur. Denne beslutningen er ikke bare en teknisk beslutning, men en strategisk beslutning som kan påvirke organisasjonens fremtidige suksess. Ved å ta informerte valg, kan organisasjoner bygge en infrastruktur som er rustet til å møte utfordringene i dagens dynamiske forretningsmiljø og legge grunnlaget for fremtidig vekst og innovasjon. For til syvende og sist handler det om å ta dokumenterte avgjørelser som baner vei for suksess - uansett om det er i skyen eller på bakken.

Innlegget sto først i Computerworld 15. juni 2023.

 

 

Search

Se alle blogginnleggene våre