Bli bedre kjent med noen av våre fagområder og les om hvilke muligheter du har som konsulent hos oss.

Fagområder

Digitaliseringen av prosesser har pågått i mange tiår, og felles for dem er at de registrerer mengder med data om både prosessen og aktørene. Disse dataene kan bidra til dypere innsikt, eller enda bedre optimalisere og automatisere prosessene med dataanalyse (business analytics).

De aller fleste organisasjoner har et stort utappet potensiale i å forvalte og benytte dataene sine bedre. Det er få som bruker eksterne eller alternative data som tekst, lyd og bilde for å lære mer. Ønsker du å hjelpe våre kunder til å bli mer konkurransedyktig ved bruk av data og analyse, så kan dette området være det rette for deg.   

Hvem er du?
Du liker selvsagt data, analyse og ta faktabaserte beslutninger (hvem gjør ikke det?). Du er litt av en McGyver bak tastaturet. Vi er nødt til å grave ut data fra en masse forskjellige steder, ofte hvor det er lite dokumentasjon og tilrettelagt for å hente data. Du vil programmere, modellere, analysere og visualisere data. Ikke minst er du nysgjerrig på å lære om kundens arbeidsprosesser og forretningsmodell. Du liker å ta ansvar og vil jobbe tett med brukere, domeneeksperter og beslutningstakere. Fordi vi er overbevisst om at for å treffe mål må vi jobbe brukersentrisk, side om side med kunden, og spille de god.

Hvordan jobber vi?
Vi jobber som regel i team, etter agile/smidige metoder med kontinuerlige leveranser. Størst verdi oppnår vi når vi kombinerer data fra forskjellige kilder og prosesser, og da trenger vi en solid dataplattform i bunnen hvor alt kan samles og struktureres. Vi jobber derfor med data engineering, det betyr å bygge data pipelines, transformasjoner og datamodeller som tilrettelegger for analyse. Vi jobber også med datademokratisering ved å utvikle analyseverktøy som sluttbrukeren forstår. Sist, men ikke minst løser vi spesifikke problemer ved bruk av avansert analyse som maskinlæring og deep learning (dyp læring). Vi bruker en hel rekke teknologier, men en typisk løsning er basert på Azure, AWS  (Amazon Web Services) eller GCP (Google Cloud Platform), og inneholder en datalake (datasjø), SQL-databaser, visualiserings-/analyseverktøy, men også mikrotjenester, event-busser, API-utvikling, infrastruktur som kode og mye mer. Andre stikkord er Python, SQL, Spark, SCALA, .NET og Java. 

Hvem jobber her?
Rollene i våre prosjekter heter typisk data engineer (dataingeniør), arkitekt, rådgiver, team lead eller data scientist (noen kaller det dataviter på norsk). Konsulentene våre har variert bakgrunn, noen er utdannet i fysikk og matematikk, andre i informatikk, kybernetikk eller økonomi. Noen har bachelor og noen har PhD. Det viktigste er en brennende interesse for fagområdet, og ønsket om å utvikle nyttige løsninger som skaper verdi for kundene våre.

Merk! Vi har dessverre ingen flere ledige stillinger innen fagområdet Data og AI med oppstart i august 2023. Kanskje du er interessert i ett av fagområdene under?

Ønsker du å jobbe som utvikler og spesialisere deg på utvalgte forretningsprosesser, og lære hvordan markedsledende skyplattformer som for eksempel SalesForce, SAP, Microsoft Dynamics 365, Microsoft Office 365 eller ServiceNow kan hjelpe våre kunder?

Du vil lære forretningsprosesser som ofte har trebokstavsforkortelser som ERP, CEM/CRM eller RPA, men det handler egentlig om salgsprosesser eller kanskje finansprosesser i et selskap. Spennende! Hvordan skal vi hjelpe en salgssjef å forstå egne kunder bedre? Eller hvordan skal vi hjelpe en finansdirektør med bedre innsikt i økonomiprosessene.

Hvem er du?
Å jobbe med forretningsplattformer passer for teknologer med gode kommunikasjonsferdigheter og som forstår kundebehov. Du bør også ha interesse for forretningsprosesser og kunne oversette dem til en teknisk løsning. Du kan spesialisere deg enten på back- eller front-end, eller full-stack utvikling.

Hvordan jobber vi?
Starten på å lage den rette tekniske løsningen, kan være å raskt sette opp en prototype for å sammen med kunden vise et utgangspunkt for å løse det faktiske behovet. Så definerer dere hvilke behov som ikke dekkes av løsningen, slik at du som utvikler kan lage funksjonaliteten som akkurat denne kunden trenger i tillegg. 

Hvem jobber her?
Vi har både dem som primært jobber som utvikler, og dem som jobber med øye for forretningsprosessene. Men også dem som vil gjøre begge deler.

Felles for alle er at de er spesialister, fremfor generalister. Etter å ha gjort noen prosjekter innenfor ett og samme område, så kan de som jobber hos oss neste gang være spesialisten som kommer til nye kunder og peker ut retning og viser hva de beste gjør. Samtidig følger spesialisten med på økosystemet til de globale leverandørene, og når de slipper ny funksjonalitet, så er våre folk rådgiverne som viser hvordan dette skaper forretningsverdi for kundene.


I Sopra Steria vil du muligheten til å jobbe med moderne frontend-teknologi, og bidra til alt fra store komplekse og samfunnskritiske løsninger, til mer kreative, innovative og spreke digitale løsninger.  

Våre frontend-utviklere jobber med alt fra å lage enklere utbetaling av foreldrepenger og en mer brukervennlig inkluderende skattemelding, til kreative løsninger for Nobel Fredssenter, opplæringsløsninger for barn og ungdom i utviklingsland, eller moderne nettsider, nettbutikker og mobile løsninger for store og små kunder i privat sektor. Vi bidrar med å digitalisere hele Norge, med brukeren i sentrum.  

Hvem er du? 
Du liker å jobbe teknisk, samtidig som du er opptatt av design og gode brukeropplevelser. Du er engasjert og nysgjerrig, med et genuint ønske om å lage gode og kreative løsninger som folk elsker. Du tester gjerne ut ny web-teknologi og synes samarbeid med andre fagområder, i tverrfaglige og designdrevne team, er spennende. Du har interesse for og gjerne erfaring med utvikling av web-løsninger med fokus på teknologier som HTML, CSS, Javascript, Typescript, og rammeverk som React, Vue.js og Angular. I tillegg har du har gode kommunikasjonsevner, er naturlig nysgjerrig på andre mennesker og opptatt av å spille kollegaene dine gode. Når vi går sammen, når vi lenger! 

Hvordan jobber vi? 
Som frontend-utvikler i Sopra Steria jobber du i team med flere kollegaer ute hos kunde, eller med produktutvikling for ulike kunder fra våre kontorer. Teamene kjennetegnes ofte av å være tverrfaglige både med backend-, frontend-utviklere og designere. Vi jobber gjerne i designdrevne prosesser med smidig utviklingsmetodikk, med DevOps-filosofi, hvor vi setter tillit, trygghet og faglig interesse høyt. Vi har i tillegg inspirerende faggrupper, og flere andre arenaer hvor vi deler kompetanse og erfaring med kollegaer. 

Hvem jobber her? 
Som frontend-utvikler hos oss, kan du fordype deg i teknologier som HTML, CSS, Javascript, Typescript, React, Vue, Angular og Svelte. Gjerne i kombinasjon med Jamstack-teknologier som Netlify, Gatsby, Nuxt.js og Next.js., og kanskje med en microfrontend-arkitektur eller avanserte Progressive Web Apps. Vi jobber også med innholdsløsninger som Sanity.io og Optimizely. Om du ønsker å kombinere frontend-kompetansen din med designkompetanse, eller jobbe backend med språk som Java, C# og Kotlin, er det ingenting i veien for det. Våre frontend-utviklere finnes i mange ulike varianter, men felles for alle er interessen for å bygge kreative og gode, digitale løsninger med brukeren i sentrum. 

Vi jobber med rådgivning, design og implementasjon av systemer som forbedrer kundens arbeidsprosesser. I tillegg jobber vi med løsninger som hjelper kunden å holde kontroll på alle applikasjonene sine gjennom hele livsløpet.

Hvem er du? 
Du må være interessert i teknologi, og ha evnene til å sette deg raskt inn i nye løsninger. Du har en teknisk eller økonomisk utdannelse på bachelor- eller masternivå, du er kjent med Javascript, No-code/Low-code og fag innen database og programmering.
Etter hvert må du kunne bidra i eller lede arbeidsmøter med kunden for å gi råd, samle krav, diskutere løsning, designe løsninger og ta mer avanserte tekniske oppgaver. Om drømmen ikke er teknisk, kan du gå i mer retning av forretningsrådgiver/forretningsanalytiker innen digitalisering og gjennom dette bidra til innovasjon og nye løsninger for kundene. Du kan også få mulighet til teamledelse, f.eks. som scrum master, og lede oppdrag hos kundene.

Hvordan jobber vi?
Hele fundamentet for vårt arbeid er plattformen ServiceNow. Vi sitter tett på kunden for å forstå og løse utfordringene de har, og målet er å skape en bedre arbeidshverdag for hver enkelt ansatt gjennom effektive og brukervennlige prosesser og systemer. Vi jobber med digitalisering av et bredt spekter av ulike prosesser hos kundene - alt fra rene IT-prosesser til HR, ordreflyt, GDPR/personvern og risiko, sikkerhet og mye annet. ServiceNow er en løsning som støtter opp under digitalisering av arbeidsprosesser. Typiske nye arbeidsoppgaver er konfigurering av de ulike modulene i ServiceNow-plattformen, utvikle custom-applikasjoner og skreddersøm (low code/no-code og Java), jobbe med integrasjoner, samt konfigurere frontend mot kundene - gjerne i prosjekt med både juniorer og seniorer. 

Hvem jobber her?
Vi har utviklere, løsningsarkitekter, prosessrådgivere og teamledere hos oss. Vi jobber i team med ulike roller, og hvor vi lærer og utvikler oss sammen. Trivsel og teamfølelse står høyt på agendaen. Vi jobber med Norges aller største og viktigste kunder innenfor offentlig forvaltning, energisektoren og dagligvarebransjen, for å nevne noen.

Vi har det ledende miljøet i Norge med breddekompetanse på alle plattformer for å designe og utvikle moderne digitale plattformer. Prosjektene og løsningene leveres til kunder med samfunnskritiske funksjoner.

Synes du det er spennende å jobbe med teknologi som skaper forretningsverdi? Våre leveranser er drevet av at kundene ønsker økt konkurransekraft. Det kan være tjenesteutsetting, optimalisering av applikasjonsporteføljer, migrering til sky, prosjekter i forbindelse med fusjoner og oppkjøp (merger and acquisition), flytteprosjekter, eller lignende.

Hvem er du?
Du har evnen til å sette deg inn i nye løsninger raskt. Du har fullført høyere utdannelse og har en brennende interesse for teknologi – alt fra skytjenester, data og integrasjon til Open Source (åpen kildekode), low-code/no-code og programmering.

Vi ser etter deg som kan tenke langsiktig og helhetlig, og samtidig bretter opp ermene og løser praktiske problemer der og da. Du liker å jobbe med forskjellige mennesker på ulike nivåer, og med utviklere, teknikere og prosjektledere. Vår styrke er når vi kan koble teknologi og forretning og være oversettere som styrker forståelse og skaper verdi i grenselandet mellom IT og forretning.

Hvordan jobber vi?
Vi jobber blant annet med:

  • Design og utvikling av løsninger basert på teknologi fra ledende skyleverandører som Microsoft, Amazon Web Services og Google
  • Migrering og modernisering av applikasjoner fra on-premise (på kundens løsninger) til offentlig sky
  • Utvikling som del av et produktteam som leverer smidige etter DevOps-prinsipper
  • Design og konfigurasjon av skybaserte løsninger for samhandling basert på Microsoft 365
  • Konfigurasjon, prosessering og analyse av data gjennom data analytics-løsninger
  • Etablering og forvaltning av data- og integrasjonsplattformer

Her kan du bli ekspert på et eller flere teknologiområder hvor du jobber i store prosjekter og leveranser

Hvem jobber her?
Hos oss jobber det konsulenter med forretningsfokus, teknologer, tekniske spesialister og arkitekter med bred kompetanse på tvers av mange forskjellige tekniske områder.

Uansett rolle, stilles det krav til å holde den faglige kompetansen oppdatert. Og når du har jobbet en stund i et prosjekt eller tjenesteleveranse, kan du få nye oppgaver i en annen sammenheng eller hos en annen kunde. Du må derfor være glad i endringer, håndtere ulike utfordringer og lære nye mennesker å kjenne.

I Sopra Steria får du være med på å utvikle samfunnskritiske løsninger, innovative digitale tjenester og produkter, du får spennende og lærerike utfordringer. Ofte står systemutvikling i kjerne av dette, og ofte i form av skreddersøm for kunden.

Som systemutvikler hos oss kan du fordype deg i språk som Java, Kotlin, C#, Python, React. Du kan spesialisere deg som backend-, frontend-, eller fullstackutvikler, eller som integrasjonsekspert. Eller kanskje du vil jobbe med mikrotjenester og skyløsninger – eller alt på en gang? Samfunnet trenger dyktige systemutviklere for å nå digitaliseringsmålene, og systemutvikling er en svært viktig kompetanse uansett hva du vil gjøre i fremtiden.

Hvem er du?
Du er en teknolog som liker å bygge gode digitale løsninger for kundene vår, og for brukerne løsningene er laget for. Å skrive kode i ett eller flere språk, bygge løsninger tilpasset skyen, utvikle gode brukervennlige og forendringsdyktige løsninger, er evner du får brukt som systemutvikler i Sopra Steria. Du bør være faginteressert og en god kollega. Når vi går sammen, når vi lenger!

Hvordan jobber vi?
Som systemutvikler i Sopra Steria jobber vi i team med flere kollegaer ute hos kunder, eller med produktutvikling for kunder mens du sitter på et Sopra Steria-kontor. Du jobber med smidig metodikk, med DevOps-filosofi, hvor vi setter tillit, trygghet og faglig interesse høyt. Som nyutdannet systemutvikler, kan du kickstarte karrieren din med programmer som Microsoft University, Graduate Academy med Java/Kotlin, React/Frontend og Cloud (AWS). Vi har inspirerende faggrupper, og mange andre arenaer hvor vi deler kompetanse og interesse med kollegaer.

Hvem jobber her?
Systemutviklere hos oss er faginteresserte teknologer som har spesialisert seg som Java-/Kotlin-utvikler, som .NET-utvikler, som frontend-utvikler på React, Angular, e.l., som integrasjonsutvikler, som DevOps-ekspert, og masse mer – eller det er systemutviklere som jobber med alle disse områdene. I Sopra Steria har vi også systemutviklere som har spesialisert seg innen 3D-løsninger i Unity, med kartløsninger (GIS), med digitale tvillinger (BIM), med ulike skyteknologier som Azure, AWS, Google Cloud Platform og masse mer. Interessen for å bygge gode digitale løsninger som en del av et team ligger i bunn!

Søk graduate-stilling

I vårt rekrutteringssystem fyller du inn informasjon om deg selv, hvilken by du ønsker å jobbe i, samt de fagområdene du er interessert i. Husk å laste opp CV, søknadsbrev og karakterutskrift.

Søknadsfrist 01.03.23

 

Vil du vite mer?

Heidi Gulli

Heidi Gulli

Leder for rekruttering av nyutdannede