Kollegaer i Sopra Steria

Forretningsrådgivning

Hvem er du? 

Du er interessert i teknologi, er kvalitetsbevisst og liker struktur og orden. Du ser verdien av hvordan teknologi kan bidra til endring i samfunnet – i samhandling med mennesker. Du bør like å jobbe både med ledere på ulike nivåer, og med utviklere og teknikere i mindre grupper. 

Som problemløser legger du til rette for tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon, og er i stand til å kombinere strategisk analyse med operative roller.

Fagområder

Bli bedre kjent med noen av fagområdene. Som nyutdannet vil du få god støtte og trening innenfor områdene du ønsker å utvikle deg i.

Innen ledelse og endring jobber vi tett på våre kunder for å bistå dem med å sette strategier ut i livet. Vi styrer endringsprosjekter og hjelper til med innføring av endring i organisasjonen.

Hos oss kan du jobbe med 

 • prosjekt og programledelse
 • endringsledelse 
 • organisasjons- og lederutvikling
 • forretningsforbedring 

 

 

Vellykket prosjektledelse handler om mye mer enn å nå milepæler og være best på prosjektmetodikk. Prosjekt- og testledelse handler om å ivareta kvaliteten i en leveranse, og sikre at alle parter har et riktig bilde av risiko og kvalitet. Alle konsulentene som jobber med dette, har teknisk forståelse og brenner for å lede prosjekter.

Hos oss kan du jobbe med å 

 • planlegge testaktiviteter 
 • identifisere fallgruver
 • redusere risiko
 • samarbeide tverrfaglig

 

Vi leverer rådgivningstjenester som hjelper kundene våre med å ha god styring og kontroll, samt bli mer bevisste på både dagens og morgendagens utfordringer. Vi bistår kundene med å identifisere, vurdere, håndtere og kommunisere risikoer som virksomheten står overfor. I tillegg hjelper vi kundene med å forstå hvordan god informasjonsstyring kan bidra til å ta de riktige beslutningene.

Hos oss kan du jobbe med

 • virksomhetsstyring (Corporate Governance)
 • informasjonsforvaltning (Information Management)
 • digital samhandling og Microsoft 365
 • personvern

 

Her jobber vi tett med topplederne hos kundene våre. Vi er del av strategiprosesser og skaper verdi ved å gjøre virksomheter mer datadrevne, eller er med å utvikle kundenes innovasjonskraft og -evner.

Hos oss kan du jobbe med

 • strategi 
 • innsikt og analyse 
 • innovasjon og forretningsdesign
 • bærekraft

 

Kundene våre står overfor utfordringer som krever en helhetlig jobbing med forretningsutvikling, digitalisering og bærekraft. Kundeprosjektene du kan få ta del i, vil variere fra mindre innovasjonsprosjekter, ledelse av tverrfaglige produktutviklingsteam, ledelsesstøtte i store transformasjonsprosjekter til endringsledelse og organisasjonsutvikling.

Hos oss får du mulighet til å jobbe med teknologiledelse i flere av våre fagavdelinger:  

 • systemutvikling
 • ulike forretningsplattformer
 • data og kunstig intelligens (AI)
 • testledelse
 • produkt- og prosjektledelse
 • rådgivning og design

Søk graduate-stilling

I vårt rekrutteringssystem fyller du inn informasjon om deg selv, hvilken by du ønsker å jobbe i, samt de fagområdene du er interessert i. Husk å laste opp CV, søknadsbrev og karakterutskrifter fra videregående og høyere utdanning.

Vivian Andresen

Prosjektledelse – bli klar for solo-flight
Les mer

Du kan jobbe i spennende prosjekter

Bane NOR: God endringsledelse høster gevinster

Norsk Kylling: Datadrevet innsikt gir bedre dyrevelferd og mer bærekraft

Ola Holm

Du kan også bli strategisk IT-rådgiver
Les mer

Vil du vite mer?

Heidi Gulli
Heidi Gulli
Leder for rekruttering av nyutdannede