Du kan også bli strategisk IT-rådgiver

av Ola Holm - Direktør rådgivning
| minutter å lese

Lyst til å lære mer om teknologiledelse? Lyst til å bli skikkelig god på akkurat det? Rett fra skolebenken kan du bli med i et team der du lærer fra de beste – på jobb i virkelige prosjekt. 

Det behøver ikke være verken vanskelig eller skummelt, og selv som «fersking» har du garantert mye å bidra med som rådgiver hos oss i Sopra Steria. Eller rettere sagt hos en av våre kunder, som er store norske virksomheter.  

Jeg skal forsøke å forklare hvordan det kan gå til. 

Å være rådgiver handler om å gi tydelige, faktabaserte og handlingsrettede råd til en kunde. Vi skal hjelpe kunden slik at de selv kan ta gode og informerte beslutninger i kompliserte spørsmål. Det er her du som rådgiver kommer inn. Det er krevende, men også veldig spennende og lærerikt. 

Gi råd 

For å bli en god rådgiver stilles det høye krav til fagkunnskap og personlige egenskaper, som du kan lære og utvikle hos oss. I vår avdeling for strategisk IT-rådgivning, «CIO Advisory», starter du som analytiker i et team sammen med erfarne rådgivere Gjennom ulike oppdrag ute «i det virkelige næringsliv» lærer du av de beste og kan utvikle deg til å bli en strategisk IT-rådgiver.  

Våre kunder er ledere som har fullmakt til å ta strategiske beslutninger rundt styring og organisering av IT i egen virksomhet. De har behov for gode råd fra Sopra Steria, råd som kan bidra til å redusere usikkerhet og skape klarhet rundt aktuelle problemstillinger. Her gjelder det også å finne ut av konsekvensene som alternative løsninger vil ha for dem og virksomheten deres.  

Typiske problemstillinger er om de bør overlate hele eller deler av IT-porteføljen til et spesialisert selskap. Eller hvordan de kan bygge et fremtidsrettet teknologisk fundament for som underbygger innovasjon og høy endringstakt – slik at selskapet kan holde seg relevant for sine kunder og eiere i dag og i fremtiden    

I team

Som analytiker er du del av et team som skal formulere og strukturere IT-problemstillinger som kundene våre opplever overfor sine egne kunder eller andre selskap de samarbeider med. Det kan kanskje virke kronglete, men når vi har definert slike problemstillinger og satt dem i system, henter vi inn data som analyseres. Slik kommer vi fram til den beste løsningen, av flere mulige. Så er det viktig at resultatet av analysen presenteres på en pedagogisk og lettfattelig måte – slik at kundene vet hva de bør gjøre for å nå sine mål.  

Som nyutdannet er du verdifull. Du kommer inn med oppdatert kunnskap. Du får jobbe i tverrfaglige team med erfarne rådgivere som selv har vært IT-ledere. Du lærer også hva en god rådgiver gjør for å oppnå tillit hos en kunde. Kort sagt går det ut på å opptre troverdig, pålitelig, fortrolig, empatisk og konsistent 

Skaper verdi

Du lærer også hvordan en IT-rådgiver skaper verdi for kundene gjennom å sette ord på problemstillinger de kjenner på til daglig. Når vi som rådgivere, sammen med kunden, har skapt klarhet i ulike problemstillinger og formulert mulige løsninger, er dette svært verdifullt for kunden. Effekten slår direkte ut på bunnlinja i form av bedre investeringsbeslutninger, raskere gjennomføring og bedre måloppnåelse.   

Som strategisk IT-rådgiver vil du mange roller. Du kan bli prosessdriver, fagekspert, veileder, sparringspartner eller virksomhetsarkitekt, for å nevne noen muligheter 

Uansett rolle er det et par viktige forutsetninger: Du må like å jobbe med mennesker, ha gode kommunikasjonsegenskaper, være strukturert, og ha evne til å drive frem endringsprosesser. Det siste vet du ikke om du kan, sier du? Det er vel bare én måte å finne det ut på? 

Bli en av oss

Søk på stilling som nyutdannet i Sopra Steria.

 

Search

Se alle blogginnleggene våre