Hvem er du? 

Vi ser etter deg som brenner for sikkerhet og har lyst til å jobbe i et miljø som forstår og tar sikkerhet på alvor. Du får mulighet til å jobbe bredt med sikkerhetsrådgivning, eller mer spisset inn mot sikkerhet innen infrastruktur og programvare. 

Du liker å utvikle løsninger, samtidig som du er litt detektiv og problemløser. Du holder deg oppdatert på ny teknologi og formidler fagkunnskap til kollegaer og kunder på en måte som alle forstår.

Fagområder

Bli bedre kjent med noen av fagområdene. Som nyutdannet vil du få god støtte og trening innenfor områdene du ønsker å utvikle deg i.

Vil du være med å sikre noen av de viktigste IT-løsningene i Norge? Vi er et av de største utviklingsmiljøene i Norge. Hos oss er vi utviklere som forstår hvor viktig sikkerhet er, hele veien fra design til drift. Dette er både en holdning og et fagfelt. Vi deler kunnskapen vår, trener på sikkerhet gjennom «Capture The Flag»-oppgaver og har det moro på jobb! 

Hos oss kan du jobbe med å

 • teste, finne og rette sårbarheter i koden
 • vurdere risiko og tiltak i løsningene
 • hjelpe kundene våre til å ta gode valg som bedrer sikkerheten
 • designe løsninger med innebygget personvern
 • sørge for det bygges inn trygg identitetshåndtering og kryptering
 • bidra til beste praksis for sikker systemutvikling (S-SDLC)

Vil du hjelpe våre kunder med å forstå det digitale trusselbildet som utvikler og endrer seg raskt? Sopra Steria har et sterkt fagmiljø innen sikkerhetsstyring, ledelse og risikostyring. Vi jobber i spennet mellom teknologi og individene som bruker teknologien. Derfor trenger vi folk som forstår seg like godt på mennesker, organisasjoner og samfunn, som teknologi og IT-verktøy. Vi har bakgrunn som ingeniører, informatikere, økonomer og jurister. I tillegg er flere av oss utdannet innen informasjonssikkerhet, samfunnssikkerhet og IT-ledelse. 

Du vil få muligheten til å jobbe med å 

 • gi råd om sikkerhet i virksomheter og store prosjekter
 • utrede, planlegge og etablere risikobasert styring av informasjonssikkerhet
 • kartlegge og vurdere sikkerhetstilstanden hos en virksomhet eller av et system
 • bevisstgjøre kunder slik at de får bedre forståelse for trusler og sårbarheter

I Sopra Steria jobber vi strategisk, teknisk og operasjonelt med nettverk, sikkerhet og identitetshåndtering av nasjonal kritisk infrastruktur. Vi har bakgrunn som sikkerhetsspesialister, ingeniører, informatikere, nettverk- og systemadministratorer med både bachelor- og masterutdanning. I tillegg er flere av oss utdannet innen samfunnssikkerhet. 

Hos oss kan du jobbe med 

 • rådgivning og sikkerhetsovervåkning 
 • nettverksdesign og oppsett
 • brannmur, infrastruktursikkerhet og skysikkerhet
 • Governance, Risk & Compliance
 • Splunk, OT/SCADA, sikkerhetsarkitektur
 • penetrasjonstesting, sårbarhetsvurderinger og analyser
 • identitets- og tilgangsstyring (Identity and Access Management, Identity Governance and Administration)
 • hendelseshåndtering (Incident Response)
 • nettverks-  eller skadevareanalyse (Forensic Analysis)

Søk graduate-stilling

I vårt rekrutteringssystem fyller du inn informasjon om deg selv, hvilken by du ønsker å jobbe i, samt de fagområdene du er interessert i. Husk å laste opp CV, søknadsbrev og karakterutskrifter fra videregående- og høyere utdanning.

  Du kan jobbe i spennende prosjekter

  Utlendingsdirektoratet (UDI): Schrems II-vurdering for personvern

  MHWirth: Styrker cybersikkerheten offshore

  Vil du vite mer?

  Heidi Gulli
  Heidi Gulli
  Leder for rekruttering av nyutdannede