Våre tjenester fra A til Å

A

Applikasjonstjenester

Applikasjonsarkitektur

Applikasjonsutvikling

Applikasjonsforvaltning

Arbeidsflater og mobilitet     

 

B

Behov og kravspesifiering 

Brukeropplevelse og design

Brukertesting

Business Analytics

Big Data      

 

C

Cloud  

Cyber Security      

 

D

Datasenter

DevOps

Digitale løsninger

Digital modenhetsanalyse

Digitalstrategi

Digitalisering

Drift  

   

 

E

Ekspertevaluering brukskvalitet

Endringshåndtering og –dokumentasjon

ERP-systermer

 

F

Forretningsrådgivning  

Funksjonsstrategier

Funksjonelt målbilde

 

G

Gevinstrealisering

Grafisk design

 

H

Hendelseshåndtering 

HR Software   

 

I

Identity and Access Management

Informasjonsarkitektur

Informasjonssikkerhet 

Innholdsstrategi

Interaksjonsdesign

IT Governance

IT-infrastruktur  

IT Service Management

 

K

Kost/nytte-analyse

Kvalitetssikring og prosjektrevisjon

Kvalitetsstyring

 

M

Managed testing services  

Mobilitet  

 

O

Operativ prosessledelse 

Opplæringstjenester

 

P

Porteføljestyring

Produktoppfølging

Produktkøetablering og –detaljering

Prosess- og funksjonell design

Prosjektledelse

Prosjektstyring

 

R

Risikovurderinger

Risikostyring

 

S

Samhandling

SAP

Security Information and Event Management

Sikkerhet som skytjeneste

Situasjonskartlegging og –analyse

Sikkerhetsarkitektur

Sikkerhetsledelse

Sikkerhet i skytjenester

Software  

Software for bank og finans  

Software for eiendomsmarkedet  

Sosial business  

Strategiutvikling

Sårbarhetstester og penetrasjonstester

 

T

Teknologiarkitektur

Test og kvalitetssikring  

Testrådgivning  

Test prosessforbedring  

Testledelse og teknisk testing

Tjenestedesign

 

V

Virksomhetsforbedring

Virksomhetsstyring

Vurdering av IT-funksjonen

 

U

Universell utforming

Utarbeidelse av akseptansekriterier

UX-design