Det følger utfordringer med å håndtere store mengder informasjon.

Mange virksomheter har behov for å forbedre sine prosesser innen hvordan informasjon blir skapt, digitalisert, analysert, sikret, arkivert og slettet. På tvers av virksomheten er det behov for automatisering gjennom hele informasjonslivssyklusen fra fangst til kunnskap.

Det blir stadig vanskeligere å utnytte potensialet til informasjonen fullt ut, og den eksponentielle veksten i data- og informasjonsvolum, eskalerende regelverk, krav til informasjonssikkerhet og behov for effektivisering har i kombinasjon gjort selskapenes informasjonsforvaltning til et strategisk tema.

Vi tilbyr rådgivning og løsninger innenfor:

Kraftig informasjonsvekst

De fleste virksomheter opplever en informasjonsvekst på 30-50 prosent per år, og dette bidrar ofte til en mer ustrukturert informasjon.

Dette gjør at virksomheter må stille seg spørsmålene:

  • Hvordan håndterer vi risikoen av voksende mengde og kompleksitet av informasjon?
  • Hvordan automatiserer vi forretningsprosessene våre?
  • Hvordan får vi innsikt fra den informasjonen vi har?
  • Hvordan bruker vi informasjon til bedre samarbeid med kunder, ansatte og partnere?

Brukerne får stadig mer påvirkningskraft på hva slags løsninger de ønsker å bruke. Utvalget av teknologi og løsninger som håndterer informasjon vokser, samtidig som krav til effektivitet øker.

Hvorfor velge oss? 

Sopra Steria er en strategisk partner innen informasjonshåndtering. Som et av Norges sterkeste fagmiljø  tilbyr vi en komplett portefølje av tjenester fra strategi, rådgivning og løsninger innenfor området.

 

Vil du vite mer?

Bente_Andersen_120x120Bente Andersen Sundlo

Head of Information Management
Tlf: +47 416 83 396
E-post: bente.sundlo@soprasteria.com