Strategiutvikling

Å utvikle en virksomhetsstrategi som omsetter virksomhetens mål til praktiske handlinger kan være utfordrende.

Omgivelsenes økende krav må gjenspeiles i virksomhetsstrategiens målsettinger om utvikling, verdiøkning, effektivisering og etterlevelse. Men knytningen mellom overordnede målsettinger og hvordan disse skal nås gjennom konkrete gjennomføringsplaner er ikke nødvendigvis tydelig.

Vi ser at dette særlig gjelder for hvordan virksomheten kan kapitalisere på teknologidrevet innovasjon gjennom å gjøre produktene og tjenestene digitale.

Sopra Sterias tilnærming til strategiutvikling starter med en nå-analyse: Hva er omgivelsenes krav, hvor står vi og hvor skal vi? Deretter utformes strategien: Hva er våre viktigste fokusområder, hva er målene, og hvordan støttes disse gjennom organisering, styring og prosess? 

Sopra Steria tilbyr følgende tjenester innen strategiutvikling:

  • Digital strategi
  • Funksjonsstrategier

Digital strategi

Innen strategisk ledelse, forretningsstrategi og markedsføring, er digital strategi prosessen med å spesifisere en virksomhets visjon, mål, muligheter og relaterte aktiviteter for å utnytte digitale initiativer for å skape verdi eller redusere kostnader. Vi erfarer at digitale initiativer varierer og begrenses av virksomhetenes fokus, fra nye forretningsmuligheter og risiko i full bredde til mer markedsføring og kundefokusert innsats på nettsider.

Funksjonsstrategi

Den digitale forretningsstrategien understøttes av funksjonsstrategier som for eksempel HR-strategi, IT-strategi og markedsstrategi.

 

Hvorfor velge oss?

Sopra Steria har en effektiv metodikk for strategiutvikling som kan tilpasses og er lett forståelig. Det betyr en effektiv vei til målet, og resulterer i en strategi som er konkret, kommuniserbar og gjennomførbar.

Vi har lang erfaring i å operasjonalisere strategier. Mange anser et strategiprosjekt avsluttet når strategidokumentet er ferdig. Men vi i Sopra Steria mener det er nå den viktigste oppgaven begynner: Å planlegge, styre og gjennomføre konkrete endringsinitiativ for å oppnå målene i strategien.

Vår unike delingskultur sikrer kompetanseoverføring til kundene våre. Vi jobber tett med kundene, og står skulder ved skulder sammen for å implementere vedtatte mål og planer i organisasjonen.

Sopra Steria legger stor vekt på å skape et godt samspill mellom ledelse, organisering, fagområder og teknologi for å sette virksomheten i stand til å realisere strategiske mål gjennom gode ledelses- og styringsprosesser.

Vil du vite mer?

Lillian RøstadLillian Røstad

Director Business Consulting, Scandinavia
Tlf: +47 994 00 628
E-post: lillian.rostad@soprasteria.com