Vi sier ubeskjedent at Sopra Steria er Norges beste kompetansemiljø innen forretningsutvikling og IT. Vi evner å forstå hvordan teknologi påvirker prosesser og organisasjon.

Digitalisering medfører en forskyvning av makt fra virksomheten til virksomhetens kunder. Virksomheter opplever et stadig behov for endringer, og at endringer skal skje i et økende tempo.

Forretning med kunden i sentrum

Kundene forventer mer, har flere valg, stiller høye krav til informasjon og tilgjengelighet, og de snakker sammen. Derfor er «kundesentriske løsninger» eller det som på engelsk heter «Customer Centric Management» høyt på agendaen hos de fleste virksomheter. Vi ser at behovet for teknologidrevet innovasjon og effektivisering er stadig økende.

Sopra Steria tilbyr tjenester innen forretningsrådgivning i tre hovedområder:

Hvorfor velge oss?

Sopra Steria jobber med forretningsutvikling og virksomhetsforbedring gjennom bedre utnyttelse av IT. Det som skiller oss fra mange av våre konkurrenter er vår solide teknologikompetanse. Dette betyr at vi evner å forstå hvordan teknologi påvirker prosesser, organisasjon og hvordan IT både kan åpne opp for nye forretningsmuligheter, men også være en begrensning for endringer.

Sopra Steria er en strategisk partner innen digitalisering og effektivisering. Men vi er også en operasjonell støttespiller som realiserer tiltakene sammen med våre kunder, skulder ved skulder.

Sopra Steria kan bistå i alle endringsfaser - fra idéutvikling til gjennomføring og kontinuerlig forbedring. Vi er med hele veien, og når vi er ferdige med vårt oppdrag sørger vi for å legge igjen kompetanse hos kunden som bidrar til å sikre varige resultater.