Digitale løsninger

En verden i digitalisering skaper muligheter og utfordringer. Kunder og brukere har fått mer makt og forventer tettere relasjoner, økt tilgjengelighet og mer tilpassede tjenester og kommunikasjon.

Endrede kommunikasjonsvaner gir dessuten krav til nye samhandlingsformer med kunder, partnere og ansatte. Dette gjør at virksomheter møter på utfordringer knyttet til samhandling, kundehåndtering, kunnskap- og informasjonsdeling, samt smart bruk av teknologi.

Hvilke utfordringer kan digitale kanaler løse?

De fleste virksomheter bruker ulike digitale kanaler for å markedsføre, samhandle eller selge sine produkter og tjenester. Hva som enn utgjør din virksomhets digitale økosystem, også kalt kanalsystem, vil det garantert endres og kreve stadig videreutvikling og optimalisering.

Å forutse og møte disse utfordringene på en god måte fordrer både styring og en tydelig retning. Det kan også være at det krever en revurdering av den digitale strategien og porteføljen av digitale kanaler og tjenester.

Hva er vårt løsningsforslag for digitale kanaler?

Vi er her for å hjelpe deg med å utvikle virksomhetens digitale økosystem og tjenester, og gjøre det meste ut av din digitale tilstedeværelse. Vårt team av konsulenter tilbyr ende-til-ende-kompetanse med rådgivningstjenester innen: 

  • Digitalstrategi
  • Kundeorientering
  • Digital konseptutvikling og tjenesteinnovasjon
  • Samhandling, Enterprise Social og digital arbeidsplass
  • Anskaffelse og innføring av digitale løsninger
  • Forvaltning og optimalisering

Vi har en helhetlig tilnærming til digitale kanaler.

Vi hjelper dere med å utvikle en digitalstrategi basert på virksomhetens ambisjoner og langsiktige mål. Vi dykker ned i brukernes behov, smertepunkter, problemområder og utfordringer.

Gjennom å avdekke digitale mulighetsrom og problemområder, sikrer vi et sterkt kunde- og brukerperspektiv og bistår med å holde fokus på det som genererer mest verdi som grunnlag for strategiutviklingen. Derfra guider vi dere gjennom prosessen fra visjon til konkrete handlingsplaner.

Underveis overfører vi kompetanse og bidrar med metoder og verktøy som setter virksomheten i stand til å beslutte og sikre fremdrift. Vi hjelper til med å legge til rette for at mennesker og prosesser fungerer effektivt sammen for å levere på en digital strategi på tvers av virksomhetens digitale kanaler.

Vi bistår med å definere og sette felles målekriterier på tvers av enheter for å forankre satsningen i virksomhetens strategi og sikre at medarbeiderne leverer operasjonelle oppgaver som støtter opp om strategien og den langsiktige ambisjonen. 

Når vi ser på dette i et helhetsperspektiv, og jobber med hvordan de ulike kanalene kan støtte opp om hverandre, bygger vi virksomhetens digitale økosystem.

Hva slags verdi vil digitale kanaler gi deg?

En tydelig digital strategi gir nødvendig retning og veiledning for virksomhetens digitale tilstedeværelse. Vi setter virksomheten i stand til å angripe problemstillingen på en strategisk og metodisk måte. Vi bidrar til å åpne mulighetsrommet med eksterne øyne og gi overblikk på tvers av interne siloer, og sette tydelig prioritering og retning. Vi overfører kunnskap, metoder og verktøy slik at dere selv kan jobbe med utfordringene og mulighetene. 

På lang sikt er verdien av vår rådgivning å bidra til å løse dine problemer, og åpne opp for nye muligheter med digitalisering for økt konkurransekraft.

En gjennomtenkt og strategisk tilnærming til kanalbruk og innhold bidrar til å øke servicegraden, optimalisere kundereisen, samt holde fokus på relevans og nytte for brukerne. Økosystemtilnærmingen bidrar dessuten til at kanalene støtter opp om hverandre og øker konverteringsrater og sosial distribusjon.

En innholdsstrategi som tar høyde for både det planlagte og det spontane skaper bedre forutsigbarhet, bedre ressursutnyttelse og trygghet når noe oppstår. Det forenkler arbeidet med å planlegge, utvikle, publisere og styre innhold på en effektiv måte på tvers av kanaler.  

Med en tydelig plan for ressursstyring blir virksomheter bedre i stand til å forvalte den digitale tilstedeværelsen. Det bidrar til å tydeliggjøre ansvar, minimere taktiske debatter, sikrer høyrere kvalitet på leveranser og bidrar til mer produktiv ressursutnyttelse. Når den digitale ressursstyringen profesjonaliseres vil det bidra til at organisasjonen steg for steg leverer på virksomhetens digitale ambisjoner.

Hvorfor velge oss til å hjelpe deg med dine digitale kanaler?

Sopra Sterias konsulenter har hjulpet mange av Norges største virksomheter i ulike faser og med ende-til-ende-prosjekter med rådgivning innen digital kanalutvikling og tjenesteinnovasjon. Vår kompetanse og metodiske tilnærming bidrar til å sikre at både mennesker, prosess og teknologi spiller sammen.

Sopra Steria har bredde og dybdekompetanse til å sikre helheten for din virksomhets fremtidige digitale økosystem.

Vil du vite mer?

Lillian RøstadLillian Røstad

Director Business Consulting, Scandinavia
Tlf: +47 994 00 628
E-post: lillian.rostad@soprasteria.com