Applikasjonsutvikling

Selv om det i dag er mange som benytter seg av hyllevare, utvikles fortsatt cirka en tredjedel av virksomheters applikasjoner fra bunnen av ved hjelp av standard utviklingsspråk og -omgivelser.

Helt siden starten i 1958 har krevende og komplekse system- og prosjektleveranser vært grunnvollen i vår business.

Vi jobber med alt fra analyse, design og etablering av system­struktur, utvikling og vedlikehold av integrasjonsløsninger, databasedesign, modellering og modelloppbygging. I tillegg kommer databaseadministrasjon, generell programvareutvikling, funksjons-, stabilitets- og ytelsestesting, prosjekt- og testledelse, i tillegg til utrulling og forvaltning av løsninger. Våre konsulenter har lang erfaring med utvikling innenfor så vel Java, som Microsoft.

Samfunnskritiske løsninger

Sopra Steria har lang erfaring med å levere komplekse og virksomhetskritiske prosjekter til private og offentlige aktører. Flere av prosjektene vi er involvert i er samfunnskritiske. Dette har gitt oss erfaring med hva som skal til for å levere stabile og fleksible løsninger som er i bruk døgnet rundt.

Vi er en av få leverandører i Norge som kan levere en samlet vertikal forretningstjeneste med applikasjon og sikker infrastruktur som kan driftes/forvaltes effektivt i hele levetiden.

Systemintegrasjon er et komplisert puslespill. Nye og gamle systemer skal spille sammen. Prosesser skal automatiseres. Felles datagrunnlag fra ulike applikasjoner skal utnyttes. Kravene til sikkerhet øker, samtidig som brukerne stiller stadig høyere krav. En god IT-arkitektur med et riktig valgt integrasjonsrammeverk er sentrale elementer for å møte disse utfordringene. Vi har levert integrasjonsløsninger basert på anerkjente integrasjonsrammeverk til våre kunder i mange år.

Hvorfor velge oss?

Innen prosjekt- og systemleveranser bistår Sopra Steria med all kompetanse som skal til for å levere et større systemutviklingsprosjekt.

Sopra Steria kan bekle alle roller i slike prosjekter, ta leveranseansvar og også ta ansvar for videreutvikling og forvaltning. Vi er spesialister på skreddersøm, og har utviklet et stort spenn av løsninger som portaler, datavarehus/BI-løsninger, saksbehandlingsløsninger og fagsystemer.

Vi har en bevisst strategi om å jobbe sammen med de ledende produktleverandørene på markedet innen .NET og Java EE i tillegg til Open Source. Samtidig ønsker Sopra Steria å ha en objektiv rolle i forhold til valg av plattform. Dette er grunnen til at mange av våre konsulenter også har bred erfaring fra andre plattformer.

Vil du vite mer?

alf_johannessen_120x120Alf Gilroy

Head of Applications, Scandinavia
Tlf: +47 918 16 417
E-post: alf.gilroy@soprasteria.com