Sopra Steria har lang erfaring med å utvikle og forvalte samfunns- og virksomhetskritiske applikasjoner slik at våre kunder kan frigjøre tid og energi til sin kjernevirksomhet.

Sopra Steria er ledende innen gjennomføring av store smidige prosjekter og forvaltningstjenester. Med flere hundre konsulenter i vårt systemutviklingsmiljø har vi ett av de tyngste kompetansemiljøene i markedet. Våre hovedtjenesteområder innenfor området applikasjonstjenester er applikasjonsutvikling og applikasjonsforvaltning. Våre kunder er store offentlige og private selskaper.

Vi bistår med tjenester innen følgende fagområder:

Prosjektmetodikk 

Det finnes ikke en enkelt prosjektmetodikk som fungerer for alle prosjekter, men Sopra Steria har valgt å spesialisere seg på Scrum og smidig systemutvikling.

Det betyr at våre kunder er med gjennom hele prosjektet for å kunne prioritere krav, avklare funksjonelle spørsmål og styre mot en leveranse som gir mest mulig verdi. Samtidig reduserer man kompleksitet og risiko ved kontinuerlig forbedring i prosessen.

Vi bruker også andre prosjektmetodikker og rammeverk for systemutvikling, slik som for eksempel den tradisjonelle fossefallmetoden. Hvilke metoder vi anvender, avhenger helt av type prosjekt og hva du ønsker.

Kundekontaktløsninger

I Sopra Steria har vi jobbet med kundekontaktløsninger i mange år, fra de tradisjonelle call center-systemene til løsninger som inkluderer integrasjon mellom telefoni og data (CTI) og Internet Relationship Management (IRM). Vår kompetanse er knyttet til etablering og videreutvikling av kundesentre, benchmarking av kundesentre, utvikling av Genesys CTI-løsninger, drift og forvaltning.

 

Hvorfor velge oss?

Våre konsulenter har lang og solid erfaring med prosjekter, der saksbehandling, prosess- og dokumenthåndtering, brukervennlighet og kundedialog er vesentlig.

Vi kan tilby spisskompetanse på timebasis, vi tar ansvar for leveranseprosjekter og tilbyr forvaltning både av egenutviklede applikasjoner og for applikasjoner utviklet av andre.

Vil du vite mer?

alf_johannessen_120x120Alf Gilroy

Head of Applications, Scandinavia
Tlf: +47 918 16 417
E-post: alf.gilroy@soprasteria.com