Kundesentriske løsninger

Vedlikehold og utvikling av kundenes kapital er blitt en helt nødvendig aktivitet - nettopp fordi det å tiltrekke seg nye kunder er betydelig mer kostbart enn å beholde eksisterende kunder.

Kundeopplevelsen er et av områdene hvor din virksomhet kan skille seg ut fra konkurrentene gjennom en sømløs kunderelasjon. Sopra Steria tilbyr en komplett løsning for administrasjon og optimalisering av kunderelasjoner og forhold til innbyggerne. Tilbudet dekker alle områder, fra rådgivning innenfor forretning og teknologi – til drift av infrastruktur og systemintegrasjon.

Våre dedikerte løsninger er utviklet for å rette fokus mot kundeopplevelsen med tilbud innenfor tre viktige områder:

Kundeforståelse

  • Samle strukturert og ustrukturert data om sluttkundens atferd og brukervaner for å utvikle spesialtilpassede tjenester og en samlet visning.
  • Etabler en optimalisert kundedatabase ved å utforme og tilby databaser tilpasset ulike kjerneoppgaver og applikasjoner.

Kundeopplevelse

  • Samarbeid om bygging av kundereisen med fokus på områder som kundeorientering, løsninger på tvers av kanaler og digitalisering av kundeforholdet.
  • Implementering av kundereisen i alle kanaler (avdelingskontorer, butikker, kontaktsentra, nettsteder, selvbetjeningsløsninger, sosiale nettverk, arbeidsstasjoner etc.) med hensyn til organisering og IT-implementering.

Kundeverdi

  • Håndtere områder som lojalitet, kryssalg og oppsalg gjennom bruk av kundedata.
  • Tilpasse tilbud og brukerreisen til kundenes profiler.

Vil du vite mer?

Leon_engeseth_120x120Leon Engesæth
Tlf: +47  975 22 241 
E-post: leon.engesaeth@soprasteria.com