Digital transformasjon

Digitalisering endrer spillereglene. Kundene har bokstavelig talt fått makt gjennom informasjon på sin smarttelefon, og de har fått globale alternativer til det som tidligere var dominert av lokale og regionale leverandører.

For virksomheter som vil være relevante og ha livets rett i framtiden blir det avgjørende å omstille seg for å bli mer kundeorientert (eller brukerorientert hvis en er i offentlig sektor) gjennom digitalisering.

En ny form for transparens

En app eller nettside blir ofte bare en "digital fasade" utenpå dagens organisasjon. En slik fasade gjør ikke din virksomhet digital, men kan tvert imot skade omdømmet dersom kundene ikke opplever den digitale dialogen med virksomheten som god og relevant, enkel og tilgjengelig.

Kundene har en pågående dialog med hverandre i full offentlighet om leverandører og hvilke opplevelser de har hatt. Digitalisering innebærer en helt ny form for transparens mellom forbrukere og leverandører, borgere og offentlig forvaltning.

Bedrer lønnsomheten

En digital virksomhet har innrettet prosessene, teknologien og organisasjonen for å skape en god digital kundeopplevelse. Digitalisering er også et virkemiddel for å bedre lønnsomheten gjennom standardisering og automatisering av prosesser, samhandling i transparente verdinettverk, og læring som følge av eksperimentering satt i system (innovasjon).

Digital ledelse innebærer blant annet å legge til rette for å utnytte de mulighetene som åpner seg gjennom digital teknologi, verdinettverk og innovasjon.

Grunnleggende endring av tenkemåte

Digitalisering handler om verdiskapning, kundeopplevelser og nye forretningsmodeller, ikke bare hvordan IT kan understøtte dagens forretningsmodeller.

Digitalt lederskap innebærer for IT-ledere at de må gå fra å være en tjenesteleverandør til å bli en partner for forretningen, på samme nivå.  I dette ligger det en grunnleggende endring av rolleforståelse og tenkemåte. Digitalisering krever en gjennomgripende omstilling som må eies av administrerende direktør og forretningssiden, med IT-direktøren som en betrodd rådgiver og leder av den digitale transformasjonen.

Vil du vite mer?

ola_holm_120x120Ola Holm

Director Digital Transformation
Tlf: +47 994 92 884
E-post: ola.holm@soprasteria.com