Big Data

Bedrifter og organisasjoner blir i økende grad oppmerksomme på den potensielle verdien som ligger i virksomhetens data. Dataene er en kilde til vekst og økt konkurransekraft.

Dette fremmer spørsmålet om hvordan man best benytter denne enorme mengden informasjon.

Sopra Sterias tilbud innenfor Big Data dekker to komplementære områder:

  • Forretningsstøtte: prognoser av kundenes behov, analyser av atferd og følelser, identifisering av svindelforsøk og svindelforebyggende tiltak, forebyggende vedlikehold og lignende.
  • IS-arkitektur og systemintegrasjon for å integrere innovative løsninger i selskapets informasjonssystem.

Vi tilbyr en rekke tjenester som gir ulike fordeler:

  • Rådgivning
  • Diskstørrelse og minne
  • Hadoop-teknologien
  • Reaktiv til en prediktiv

Rådgivning

Vi gir kundene våre råd, slik at de kan identifisere hvordan de kan bruke sine data på best mulig måte og hente maksimal verdi ut av dem.

Diskstørrelse og minne

Databehandlingskraften til store databaser på områdene diskstørrelse og minne sikrer at kundene kan se enda nærmere på koblingen mellom forskjellig type informasjon.

Hadoop-teknologien 

Bruk av Hadoop-teknologien for å sette samme strukturert og ustrukturert data, samt modellere kunnskap basert på dette, gir håndfast innsikt.

Reaktiv til en prediktiv

Vi hjelper våre kunder med å bytte fra en reaktiv til en prediktiv handlemåte gjennom bruk av nye algoritmer og analyseverktøy.

 

Som en mangeårig aktør innenfor dataforvaltning hjelper Sopra Steria sine kunder med å optimalisere den globale administrasjonen av selskapets data og tilbyr både løsninger innenfor Data Management (MDM/DQM) og Business Intelligence (BI).

Vil du vite mer?

Johan Wiqvist, Sopra SteriaJohan Wiqvist

Head of Business Analytics
Tlf: +47 413 74 973
E-post: johan.wiqvist@soprasteria.com