Tema

big_dataBig Data

Bedrifter og organisasjoner blir i økende grad oppmerksomme på den potensielle verdien som ligger i virksomhetens data.
cloud

Cloud

Sopra Steria hjelper deg med en vellykket overgang til skybaserte tjenesteleveranser, Cloud Computing.

cyber_security_01Cyber Security

Cyber Security er en absolutt prioritet for virksomheter i den digitale verden.

information_managementDigitalisering

Digitalisering har blitt en forutsetning for å forsvare en konkurransedyktig posisjon, og ikke minst er det en driver for utvikling og vekst.

Vedlikehold og utvikling av kunden er nødvendig - fordi det å tiltrekke seg nye kunder er mer kostbart enn å beholde eksisterende kunder.

mobilityMobilitet

Sopra Steria har tjenester som tar for seg hele livssyklusen innenfor mobile tjenester.

social_buisnessSosial business

Riktig kompetanse i sosiale nettverk kan stimulere til samarbeid og fremme verdiskapende samhandling.

healthVelferdsteknologi

Velferdsteknologi fører til mer effektiv bruk av begrensede ressurser og er kritisk i en «Internet of Things»-orientert industriell revolusjon.

hololens iconMicrosoft Hololens

Bruksområdene for Microsofts nye holografiske brille er mange. Blant annet helsesektoren, arkitektur, ingeniørvitenskap, design og utdanning.