Tema

big_data

Big Data

Bedrifter og organisasjoner blir i økende grad oppmerksomme på den potensielle verdien som ligger i virksomhetens data.

BlockchainBlockchain

Blockchain-teknologien har de siste årene vært gjennom en modningsprosess og man ser at teknologien stadig får større og stødigere fotfeste.

chatbots-08Chatbots

Riktig bruk av chatboter og smarte assistenter skaper bedre brukeropplevelser, effektiviserer arbeidsprosesser og reduserer kostnader.

information_managementDigital Transformasjon

Digitalisering har blitt en forutsetning for å forsvare en konkurransedyktig posisjon, og ikke minst er det en driver for utvikling og vekst.

IoTInternet of Things

IoT er tilkoblede ting som gjennom nettverkstilkobling kan utveksle informasjon, og dermed også “snakke sammen”.

Vedlikehold og utvikling av kunden er nødvendig - fordi det å tiltrekke seg nye kunder er mer kostbart enn å beholde eksisterende kunder.

Kunstig intelligens og maskinlæring

Sopra Steria hjelper deg med å ta i bruk kunstig intelligens slik at det skaper verdi for din virksomhet.

hololens iconMixed Reality

Bruksområdene for Mixed Reality er mange. Blant annet helsesektoren, olje og gass, transport og bygg/anlegg.
GDPR

Personvern

Personvern handler om å gi alle borgere kontroll over hvordan våre personopplysninger brukes.

RPARobotic Process Automation

Robotic Process Automation (RPA) er en naturlig del av virksomheters digitale transformasjon. 
cloud

Skytjenester

Sopra Steria hjelper deg med en vellykket overgang til skybaserte tjenesteleveranser, Cloud Computing.

Smart citySmart City

Med økt urbanisering, klimautfordringer og eldrebølge gir SmartCity-løsninger bedre forutsetninger for å møte fremtiden.

social_buisnessSosiale virksomheter

Riktig kompetanse i sosiale nettverk kan stimulere til samarbeid og fremme verdiskapende samhandling.