Tema

information_managementDigital Transformasjon

Digitalisering har blitt en forutsetning for å forsvare en konkurransedyktig posisjon, og ikke minst er det en driver for utvikling og vekst.
GDPR

GDPR

Sopra Sterias portefølje av beste praksis, kunnskap, systemer og plattformer kan hjelpe din virksomhet mot en GDPR compliance.

Kunstig intelligens og maskinlæring

Sopra Steria hjelper deg med å ta i bruk kunstig intelligens slik at det skaper verdi for din virksomhet.

hololens iconMicrosoft Hololens

Bruksområdene for Microsofts nye holografiske brille er mange. Blant annet helsesektoren, arkitektur, ingeniørvitenskap, design og utdanning.

Smart citySmart City

Med økt urbanisering, klimautfordringer og eldrebølge gir SmartCity-løsninger bedre forutsetninger for å møte fremtiden.
cloud

Skytjenester

Sopra Steria hjelper deg med en vellykket overgang til skybaserte tjenesteleveranser, Cloud Computing.

big_data

Big Data

Bedrifter og organisasjoner blir i økende grad oppmerksomme på den potensielle verdien som ligger i virksomhetens data.

Vedlikehold og utvikling av kunden er nødvendig - fordi det å tiltrekke seg nye kunder er mer kostbart enn å beholde eksisterende kunder.

mobilityMobilitet

Sopra Steria har tjenester som tar for seg hele livssyklusen innenfor mobile tjenester.

social_buisnessSosial business

Riktig kompetanse i sosiale nettverk kan stimulere til samarbeid og fremme verdiskapende samhandling.