Tema

big_data

Big Data

Bedrifter og organisasjoner blir i økende grad oppmerksomme på den potensielle verdien som ligger i virksomhetens data.
cloud

Cloud

Sopra Steria hjelper deg med en vellykket overgang til skybaserte tjenesteleveranser, Cloud Computing.

cyber_security_01Cyber Security

Cyber Security er en absolutt prioritet for virksomheter i den digitale verden.

information_managementDigitalisering

Digitalisering har blitt en forutsetning for å forsvare en konkurransedyktig posisjon, og ikke minst er det en driver for utvikling og vekst.

Vedlikehold og utvikling av kunden er nødvendig - fordi det å tiltrekke seg nye kunder er mer kostbart enn å beholde eksisterende kunder.

mobilityMobilitet

Sopra Steria har tjenester som tar for seg hele livssyklusen innenfor mobile tjenester.

social_buisnessSosial business

Riktig kompetanse i sosiale nettverk kan stimulere til samarbeid og fremme verdiskapende samhandling.

healthVelferdsteknologi

Velferdsteknologi fører til mer effektiv bruk av begrensede ressurser og er kritisk i en «Internet of Things»-orientert industriell revolusjon.

hololens iconMicrosoft Hololens

Bruksområdene for Microsofts nye holografiske brille er mange. Blant annet helsesektoren, arkitektur, ingeniørvitenskap, design og utdanning.

Smart citySmart City

Med økt urbanisering, klimautfordringer og eldrebølge gir SmartCity-løsninger bedre forutsetninger for å møte fremtiden.

Digital modenhetsanalyseDigital modenhetsanalyse

Kartlegg, mål og analyser din digitale modenhet med Sopra Sterias digitale modenhetsanalyse.