Illustrasjonsbilde_kuler og stige

Toppleders digitale agenda

Det finnes ingen ny normal. Ikke engang endringen er konstant.

Skiftende, usikre og komplekse omgivelser krever at organisasjoner klarer å tilpasse seg. Den teknologiske utviklingen gir også helt nye muligheter for innovasjon og utvikling. 

Det finnes ikke en enkelt fasit på hva som er den riktige måten å organisere seg på for å møte fremtidens utfordringer. Det er imidlertid veldig sannsynlig at mange norske virksomheter må bli mer smidige enn de er i dag.

Fremtidens virksomheter

Sopra Steria jobber kontinuerlig med å kartlegge status, tanker, meninger og opplevelser som norske virksomheter har rundt digitalisering. Rapporten Toppleders digitale agenda gis ut annethvert år og tar pulsen på norske topplederes opplevelser av muligheter og utfordringer. I 2020 ble det identifisert et betydelig gap mellom visjon og realitet når det gjelder digital modenhet. 

Erfaringer fra 20 norske toppledere

I denne rapporten ser vi nærmere på hvilke egenskaper norske virksomheter har utviklet for å være endringsdyktige. Vi har intervjuet 20 norske toppledere for å lære mer om deres erfaringer med å skape smidige og stabile virksomheter. Hvilke verktøy benyttes? Hvilke utfordringer møter de på veien?

To formater:  Nedenfor videoen av panelsamtalen kan du lese en kort oppsummering av alle anbefalingene, eller du kan lese rapporten i sin helhet i PDF.

Kortversjonen av rapporten fortsetter under opptaket av panelsamtalen

↓  

Se panelsamtalen om rapporten

Ulike virksomheter krever ulike løsninger

Tradisjonelle virksomheter er utformet for å være stabile og effektive. De legger vekt på lineær planlegging, funksjonell organisering og styring ovenfra og ned. I stabile omgivelser er dette gjerne den mest hensiktsmessige organiseringen.

Smidige virksomheter er utformet for å være dynamiske. De utnytter kraften fra et nettverk av selvgående team, som styrer etter felles mål og verdier. Beslutningsprosessene er korte, og legger til rette for rask læring. En slik organisering hjelper virksomheten til å raskt å agere på endringer i omgivelsene, og til å navigere i usikkerhet.

Det er ekstremt viktig å trene på å se seg selv utenfra.

Hans Christian Holte

NAV

Ikon av sammendrag

Fire fundamentale egenskaper

Vi har identifisert fire fundamentale egenskaper som må være på plass for å lykkes med å gjøre hele organisasjonen smidig. Disse fire egenskapene kommer ikke av seg selv.

 

1. Innsikt

Alle virksomheter må forstå sine omgivelser tilstrekkelig, og datadrevet innsikt er i stadig større grad blitt et konkurransefortrinn.

2. Beslutning

Beslutningsprosessene må være effektive og tilpasset formålet. Det kan bety ulike grader av involvering og gjennomsiktighet, og ulik håndtering av usikkerhet.

3. Gjennomføring

Strategi, strukturer, prosesser, mennesker og teknologi må være satt sammen på en slik måte at virksomheten evner å gjennomføre sine beslutninger.

 

4. Læring

Strukturer og prosesser må settes opp på en slik måte at læring faktisk tas opp i organisasjonen.

Se nøye på strategien og organisasjonen. Poenget er å skreddersy en fornuftig organisering til det du skal levere.

Lene Eltvik Vindfeld

Sbanken

Ikon av ledere

Fem organisatoriske grep

Ettersom de fire nevnte egenskapene ikke kommer av seg selv, anbefaler vi å gjøre fem organisatoriske grep

1. Strategi som viser retning

Strategi og en klar retning, med forståelige og oppnåelige delmål som inspirerer til nytenking og egne initiativ rundt om i organisasjonen.

2. Tilpasset styringsstruktur

En styringsstruktur som støtter opp under det potensialet som medarbeiderne representerer. Dette innebærer blant annet tydelige roller og ansvar, slik at vi kan prioritere verdiskapende aktiviteter, i stedet for å være på konstant søken etter avklaringer. Strukturen må også understøtte faglig og personlig utvikling, og legge til rette for ønsket samhandling både internt og ekstern.  

3. Tydelige prosesser

Tydelige og transparente prosesser med korte og effektive læringssløyfer. Jo kortere avstand mellom innsats og resultat, jo lettere er det å lære og justere arbeidsmetoder og -prosesser. Tydelighet og transparens gjør det lettere å orientere seg i egen organisasjon, og er en forutsetning for en lærende organisasjon.

4. Engasjere medarbeidere

Stimulere medarbeidere til å ta eierskap til egen arbeidshverdag og felles mål og ambisjoner. Ledere må støtte og legge til rette utvikling og utnytte spillerommet som en smidig organisasjon gir. Et viktig grep for å utvikle smidighet på virksomhetsnivå, er rullering av roller med tanke på at medarbeidere skal være kompetente til å fungere mange steder i organisasjonen.  

5. Riktig teknologi

Teknologi som er fleksibel og skalerbar nok til å tilpasses prosesser og organisering i stadig endring. Dette gjelder arkitektur, systemer og verktøy, samt prosessene for lansering av teknologioppdateringer i organisasjonen.

To dilemmaer

I dette arbeidet vil ledelsen støte på to dilemmaer: 

Frihet under samsvar

Smidige organisasjoner baserer seg på desentrale beslutninger og raske læringssløyfer. Samtidig må alle virksomheter drive i samsvar med lover og regler, og gjøre etiske vurderinger. Samsvarskravene må bakes inn i virksomhetens styringsstruktur, og det bør gis sentral støtte til vurdering og håndtering av disse kravene ute i organisasjonen.  

Stabilitet versus fleksibilitet

Formålet med å gjøre en organisasjon mer smidig er å gjøre den bedre i stand til å virke i hurtig omskiftelige, usikre, komplekse og tvetydige omgivelser. En smidig virksomhet skal tåle ytre sjokk uten at det skaper indre sjokk. Gjort riktig, skal en smidig styringsstruktur gjøre virksomheten mer stabil enn den ellers ville vært.

 

Veien til smidighet

Til sist gir vi seks råd for veien videre. Rådene kommer fra de 20 topplederne vi har intervjuet i forbindelse med rapporten.

1) Forstå hvor du er og hvor du vil

Virksomheten må ha et bilde av nåsituasjonen og endringsbehovet innen områdene strategi, struktur, prosesser, mennesker og teknologi. 

2) Gjør endringen helhetlig

Alle deler av organisasjonen må endres for at virksomheten skal bli smidig. Det er derfor avgjørende at toppledelsen har et felles eierskap til formålet og måten endringen gjøres på. 

3) Vær tålmodig

Veien til smidighet innebærer prøving og feiling. Veien til en helhetlig smidig organisering krever tilstrekkelig med ressurser over tid. 

4) Se utover

Det er mye å lære av konkurrenter og samarbeidspartnere, og det kan alltid åpne seg nye muligheter for samarbeid i nettverk. 

5) Se fremover

Ha et bevisst forhold til innovasjon i egen og andres virksomhet, og vurder nøye over hvordan dette kan bidra til å nå målsetningene. 

6) Lær av krevende erfaringer

Covid var for de fleste et sterkt ytre sjokk og endret måten man jobbet på. Håndteringen av disse endringene har for mange vært en god kilde til læring og kan ha stor overføringsverdi til andre situasjoner. 

 

Forsiden av rapporten Toppleders digitale agenda
Toppleders digitale agenda

Skiftende, usikre og komplekse omgivelser krever at organisasjoner klarer å tilpasse seg. Vi har intervjuet 20 norske toppledere for å lære mer om deres erfaringer med å skape smidige og stabile virksomheter.

Les hele rapporten (PDF)

 

Vil du vite mer?

Hege D. Olsnes
Hege D. Olsnes
Direktør forretningsrådgivning, Skandinavia
Hallgeir Varsi
Hallgeir Varsi
Direktør forretningsrådgivning

Lær mer - se våre digitale foredrag

Det smidige skiftet starter på toppen
Se video: Ansvaret for å utvikle fremtidens endringsdyktige virksomhet starter på toppen.
Vinn kunden gjennom datadrevet kundeinnsikt

Se video: Vinn kunden gjennom datadrevet kundeinnsikt. Forretningsrådgiver Sunniva Flotiin og konsulent Tuva E. Ringheim forteller mer om hvordan virksomheten din kan lykkes med dette gjennom data. 

Les mer om ledelse

Mesta, REMA1000 og Autostore: Datainnsikt i verdensklasse
2022
Nyhet

Nilles redningskvinne om innovasjon
2022
Handel og service
Nyhet

– Topplederen sitter ikke på alle svarene
2022
Nyhet

Elin Gjersand

Hvordan rigge organisasjonen din for å vinne kampen om kundene i fremtiden?