Bank og forsikring

Få bransjer har flere berøringspunkter med innbyggere, nærings- og samfunnsliv enn bank og forsikringsbransjen. Bransjen er i omfattende endring. To av de viktigste driverne til dette er stadig sterkere konkurranse, og den raske teknologiske utviklingen.

Innføringen av regelverket PSD2 tilspisser konkurransen. Norske banker og forsikringsselskaper jobber hardt for å beholde sin posisjon i markedet, spesielt når nye konkurrenter er på full fart inn for å posisjonere seg.  

Norske banker og forsikringsselskaper jobber hardt for å beholde sin posisjon i det norske markedet, samt finne sin plass i det nye globale økosystemet. Aktører som Google, Apple, Facebook og Ali Pay er alle eksempler på nye konkurrenter som er på full fart inn for å posisjonere seg i dette markedet.  

Ende til ende leverandør

Sopra Steria bistår banker og forsikringsselskaper gjennom hele verdikjeden, fra strategi til drift. Eksempler på dette er forretningsrådgivning og rådgivning knyttet til alt fra compliance, sikkerhet, digital design, store applikasjons- og infrastruktur prosjekter samt leveranse av skyløsninger.

Viktige drivere i sektoren er digitalisering, innovasjon og automatisering. Sopra Steria bistår bankene med sin kjernevirksomhet for å ruste dem til å møte den nye digitale fremtiden. Vi har over tid bygget opp inngående bransjekunnskap og utviklet metodeverket Sopra Steria NEXT. Metodeverket brukes for å hjelpe våre kunder med å lykkes med innovasjon, slik at de kan forbedre, utvikle og gjøre de smarte grepene for fremtiden.

Brukervennlighet og kunnskapsdeling

Ønsker du å utvikle den digitale kundeopplevelsen eller modernisere og forenkle sentrale IT-systemer? Har du behov for å etablere gode skytjenester som erstatter egne «in-house» løsninger eller forbedre kostnadseffektiviteten gjennom å automatisere prosesser?

Sopra Steria har over 5000 medarbeidere med spisskompetanse om utfordringene og mulighetene innen Bank og Forsikring i over 20 land i Europa. Vi tror at kunnskapsdeling og kompetanse skal deles og jobber for at både prosess, implementering og kompetanse blir i din bedrift etter fullført prosjekt. Ta kontakt med våre eksperter!