Bank og Forsikring

Finansnæringen står overfor et realt puslespill av problemer og muligheter, regelverksendringer, kostnadseffektivisering og en teknologisk utvikling der kundene skal betjenes sømløst i alle kanaler er bare noen av dem. 

Finansnæringens spesielle rolle

Få bransjer har flere berøringspunkter med innbyggere, nærings- og samfunnsliv enn finansnæringen. Så kalles også bransjen for «samfunnets blodomløp». Den spiller en helt sentral rolle i et moderne og effektivt samfunn og påvirker både sysselsetting og verdiskapning.

Hvor sunn og sterk finansnæringen og hver enkelt finansinstitusjon skal være i tiden fremover, avhenger av mange faktorer. To er helt sentrale: bedre utnyttelse av teknologi og mer strømlinjeformede forretningsprosesser.

Vi kan hjelpe deg

Sopra Steria dekker et bredt spekter av de tjenestene en finansinstitusjon har bruk for. Vi bistår med oppgaver som effektivisering av forretningsprosesser, strømlinjeforme driften, forbedre kundebetjeningen og utnytte alle mulighetene i en moderne teknisk infrastruktur.

Mange stoler på oss

Vi er en betrodd partner til de 10 største internasjonale bankene og finansinstitusjonene i Europa og nesten hver eneste finansvirksomhet på EuroStoxx 50. Hele 23 prosent av Sopra Steria-gruppens omsetning kommer i dag fra dette segmentet.

Vil du vite mer?

Marte_120x120

Marte Røijen-Hammer

Business Development Director, Banking and Insurance
Tlf: +47 412 45 939
E-post: marte.roijen-hammer@soprasteria.com