Bransjer

bankingBank og forsikring

Få bransjer har flere berøringspunkter med innbyggere, nærings- og samfunnsliv enn finansnæringen. Sopra Steria dekker et bredt spekter av tjenester.

energy

Energi og industri

Effektiv og innovativ IT er helt sentralt for å kunne møte fremtidens utfordringer. Sopra Steria kan bistå.

defence

Forsvar

Sopra Steria bidrar med kosteffektive løsninger som tilfredsstiller Forsvarets krav om tilgjengelighet, funksjonalitet og sikkerhet.

retail

Handel og service

I mer enn 40 år har Sopra Steria bistått virksomheter med endret kundemønster, bransjeglidning og kostnadsoptimalisering i en verden med rask teknologisk utvikling.

healthHelse

Behov for standardisering, sterkere nasjonal styring og pasientorientering er dagsaktuelle temaer innen helse. Sopra Steria bidrar hver dag i digitaliseringen av sektoren.

Medier

Aktører i mediebransjen trenger å gripe nye muligheter, samtidig som de effektiviserer IT. I Europa har Sopra Steria over 3000 konsulenter som jobber i mediesektoren.

public_sector

Offentlig

Sopra Steria bistår i dag mange av de største offentlige organisasjonene. Våre tjenester og kompetanse bidrar til å realisere ambisjonen om en bedre og mer effektiv digital hverdag.

cyber_security_01Nasjonal sikkerhet

Sopra Steria har levert IT-relaterte tjenester til organisasjoner for samfunnssikkerhet i over 35 år. Våre team med dedikerte fageksperter opererer i 16 land.

transportTransport

I mer enn 40 år har Sopra Steria bistått virksomheter i transport- og logistikksektoren, og mer enn 600 av våre spesialister jobber dedikert innen sektoren.

telecomTelekom

Hvert år omsetter Sopra Steria for 150 millioner euro innen telekom. Vi har over to tusen konsulenter som jobber i telekombransjen i Europa.