Software

Sopra Steria tilbyr ferdige software-løsninger innen bank- og finans, HR og eiendomsforvaltning.

Sammen bygger vi løsninger i harmoni med din bedrifts utviklingspolitikk. Du vil dra nytte av det siste innen informasjonsteknologi, kunnskap og kompetanse.

Sopra Steria tilpasser sine ferdige software-løsninger for deg: