Altibox: Sikker og pålitelig drift av hjemmesentraler

| minutter å lese

Sopra Steria bidrar på flere områder relatert til sikkerhet og drift av hjemmesentraler i tett samarbeid med kunden Altibox. 

Kundens situasjon

Altibox samarbeider med flere lokale og nasjonale partnere for å levere internett-tjenester. I mer enn 800 000 hjem finnes det utstyr fra Altibox. Utstyret kalles CPE, Customer Premises Equipment i bransjen, og “hjemmesentral” på folkemunne. Disse hjemmesentralene gir mer enn halvannen million mennesker tilgang til internett, IPTV og annet innhold.

CPE-avdelingen hos Altibox er blant annet ansvarlig for at utstyr fra forskjellige leverandører fungerer sammen, slik at de kan levere produkt og tjenester i privat- og bedriftsmarked. Leveranser skjer gjennom et partnerskap bestående hovedsakelig av selskaper med bakgrunn fra kraftbransjen.

Nye hjemmesentraler blir tatt i bruk i takt med nye behov, WiFi-standarder og tilgangsteknologi. Altibox drifter et komplekst økosystem. CPE-avdelingen har fokus på å sikre stabil drift og gode kundeopplevelser gjennom enkle tekniske løsninger for kunder i hele produktets levetid. Kontinuerlig fokus på standardisering og forbedringer er viktig etter hvert som nye produkter og løsninger kommer til. 

Verdi for Altibox

Utstyret står gjerne hos kundene i flere år, men det fungerer ikke helt av seg selv. Det trengs sikkerhetsoppdateringer og rutinemessig vedlikehold av programvare til hele flåten. Oppføling av de mange backend-systemene som sikrer pålitelig drift og gir kundeveiledere innsikt om løsningene må også ivaretas i denne forbindelse. I takt med etablering av ny infrastruktur, bidrar Sopra Steria med oppsett av varslingsmekanismer. Varslene blir tilgjengeliggjort i dashboards og kommunikasjonsplattformer, slik at feil blir oppdaget og rettet så raskt som mulig. Gjennom oversikt blir det lettere for alle å se hvor og hva som haster mest å fokusere på.

Sopra Steria bidrar med å etablere rutiner for sikker drift i tråd med ISO27001, og skalering av systemer i takt med infrastrukturoppgraderinger. Som del av prosjektet har Sopra Steria laget oppdaterte planer for vedlikehold og oppgraderinger av virtuelle maskiner.

Sopra Steria sitt bidrag inn i CPE-avdelingen gjør at nøkkelpersoner hos kunden får mer tid til å drive med prosjektarbeid, nysatsninger, opplæring og andre viktige oppgaver.

Hva bidro Sopra Steria med?

Sopra Steria er inne med flere konsulenter hos Altibox og bidrar innenfor flere områder.

I tillegg til dokumentasjon og utarbeidelse av retningslinjer og rutiner, vurderer vi ulike teknologier, bistår med automasjon, utviklingsoppgaver, testing (interoperabilitet), oppsett av overvåkning og analyse og utbedring av sårbarheter i kode. Sopra Steria deltar i interne prosjekter relatert til sikkerhet og prosjekter som har fokus på å gi en forbedret kundeopplevelse. Vi jobber med infrastruktur i henhold til gjeldende anbefalinger og prinsipper. 

Fakta

CPE-avdelingen er seksjon under Altibox Teknologi med ansvar for tekniske løsninger relatert til Internett og WiFi for privat- og bedriftsmarkedet. Det er blant annet snakk om hardware, firmware, programvare, støttesystemer og infrastruktur. Arbeidsoppgavene spenner seg vidt. Rådgivning, kravstilling til leverandører, design av tekniske løsninger, planlegging, implementasjon, test, drift, forvaltning, monitorering, støtte 1. og 2. linje, forretningen og partnere, samt holde seg orientert om nye teknologier og standarder og bidra inn i prosjektene.

Jørgen Morken

Jørgen Morken

Agency Director

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle