Samordnet kommunikasjon

Samordnet kommunikasjon (Unified Communication) er et konsept som omhandler integrering av ulike kommunikasjonsverktøy. Dersom du bruker samordnet kommunikasjon smart, vil dine medarbeidere kunne gjøre jobben sin mer effektivt.

I samordnet kommunikasjon leverer vi helthetlige løsninger, spesialtilpasset hver enkelt kunde. Vår spesialitet er å finne de riktige løsningene for deg, med spesielt fokus på arbeidsflyt, brukergrensesnitt og sikkerhet. Vi leverer tjenester til både offentlig og privat sektor, som leverandør eller som kompetansepartner på kundesiden.

Å kunne kommunisere internt i en virksomhet, eller eksternt med kunder og andre forretningspartnere, er i mange tilfeller essensielt for å få jobben gjort. Samordnet kommunikasjon tilrettelegger for dette.

 

Samordnet kommunikasjon
 

Hvorfor velge oss?

Det som kjennetegner Sopra Steria er vår evne og kompetanse til å utføre vellykkede transformasjoner og tjenesteetableringer. Teknologien er tilrettelagt for samordnet kommunikasjon, men den største utfordringen for virksomheter er brukeradopsjon og transformasjon inn i ny helhetlig plattform. For å lykkes har Sopra Steria et eget metodeverk for å sikre tjenestetransformasjon til avtalt tid og kost. I tillegg omfatter metodeverket elementer som ivaretar og sørger for at du er selvgående ved tjenesteoverlevering. Vi kan trygt si at vi er ledende på dette i vårt marked. Sopra Steria har også markedets tyngste kompetanseorganisasjon på tvers av spesialiserte og tilgrensende fagområder.

Sopra Steria er et av Europas største konsulentselskaper, med et av Skandinavias største fagmiljøer innen samordnet kommunikasjon. Vi kan hjelpe deg med din løsning!

Vil du vite mer?

Jill W. Mathisen

Agency Director, Collaboration
Tlf: +47 901 62 181
E-post: jill.mathisen@soprasteria.com