Arbeidsflater og mobilitet

Aldri før i moderne tid har sluttbrukeren hatt så fleksibilitet til å råde over sine arbeidsdager. Dagens IT-brukere forventer å kunne jobbe fra hvor som helst, når som helst.

Det er estimert at 1,3 milliarder brukere vil benytte mobile flater for arbeid i løpet av 2015. Sopra Steria kan hjelpe deg med å implementere en løsning for din virksomhet som muliggjør mobilitet på en brukervennlig og sikker måte.

En mobilitetsløsning skal gi ansatte som er spredt over ulike geografiske lokasjoner en brukervennlig og fleksibel tilgang, enten det benyttes PC, Mac eller smarttelefoner. Ved å gi brukerne tilgang til å jobbe hvor som helst og når som helst på mobile arbeidsflater, kan virksomheten oppnå fleksibilitet samtidig som kostander reduseres.

Vår tilnærming er helhetlig og forretningsdrevet med fokus på mobilitetsløsninger som bidrar til verdiskapning for våre samarbeidspartnere. Dette gjøres gjennom økt sikkerhet, økt tilgjengelighet og lavere administrative kostnader.

Hvorfor velge oss?

Vi i Sopra Steria har lang erfaring med å designe og implementere mobilitetsløsninger for et bredt utvalg av ulike klienter og arbeidsflater, med en effektiv forvaltning og administrasjon av disse i et livssyklusperspektiv.

Gjennom dette arbeidet har Sopra Steria utviklet et sterkt fagmiljø innenfor fagfeltet arbeidsflate og mobilitet. Dette fagmiljøet har markedsledende kompetanse innen fleksible og robuste løsninger, skapt for å imøtekomme stadig større krav fra en arbeidsstyrke som ønsker mobilitet. Dette gjør Sopra Steria til en robust og solid samarbeidspartner for våre kunder.

Vil du vite mer?

atle_ronningen_120x120Atle Rønningen

Director, Infrastructure Management
Tlf: +47 976 13 183
E-post: atle.ronningen@soprasteria.com