Informasjonsforvaltning

Informasjon og kunnskap er virksomhetens viktigste eiendeler. Dessverre er det mange som opplever at de har utfordringer med å gjenfinne dokumenter.

De er usikker på om nyeste versjon faktisk er rett versjon, eller de sliter med at dagens informasjonsstruktur ble laget for en papir og ikke fungerer like godt i en digital hverdag.

Informasjonsforvaltning er å få styring over prosesser og løsninger som inneholder virksomhetskritisk informasjon uansett om det er styredokumenter, eposter, rapporter eller tegninger.

Informasjonsforvaltning finner sted på alle nivåer i en virksomhet – som en del av virksomhetens strategi, som dokumentasjon på utførte prosesser og teknisk i løsninger. Ofte er brukere involvert på tvers av avdelinger, mellom eksterne samarbeidspartnere eller kunder.

Løsninger som gir kontroll
Sopra Steria kan hjelpe deg med å få bedre kontroll over informasjonsforvaltningen. Dette gjør vi gjennom etablering av strategi og styring, forbedring av informasjonsforvaltningsprosesser og gjennom implementering av dokumenthåndteringsløsninger og arkiv (Noark 5).

Sopra Steria kan bistå din virksomhet med:

  • Informasjonsforvaltningsstrategi
  • Informasjonsstyring (Information governance)
  • Klassifikasjon og informasjonsstruktur
  • Prosessledelse og -forbedring
  • Analyse og design av informasjonshåndteringsløsninger
  • Behovskartlegging, kravspesifikasjon og anskaffelse av informasjonshåndteringsløsninger
  • Implementere, tilpasse og integrerer informasjonshåndteringsløsninger

Hvorfor velge oss? 
Sopra Steria har et av Norges sterkeste miljøer innen informasjonsforvaltning, med stor bredde og dybde i vårt fagmiljø. Vi bidrar sterkt til å utvikle informasjonsforvaltningen i Norge gjennom fora som Standard Norge, AIIM og arkivfaglige miljøer. Vi har bistått både små og store virksomheter innen offentlig og privat sektor med forbedring av informasjonsforvaltning. Sopra Steria er en ende-til-ende leverandør og har konsulenter innenfor strategi, rådgivning og implementering av løsninger.

Har du spørsmål?

Kristine BrorsonKristine Brorson

Consulting Director
Tlf: +47 951 80 085
E-post: kristine.brorson@soprasteria.com