Applikasjonsforvaltning

Senk kostnadene og øk kvaliteten med god applikasjonsforvaltning. 

Det anslås at 70-80 prosent av alle IT-relaterte kostnader i en virksomhet brukes til å holde status quo, og av det gjenstående benyttes det meste til påkrevet videreutvikling. En forsvinnende liten andel går til forretningsdrevet innovasjon.

For den enkelte virksomhet begrenses forretningsutviklingen som avhenger av IT raskt av en rekke faktorer som:

  • Stadig mer komplekst og fragmentert applikasjonslandskap
  • Behov for kostnadsreduksjon
  • Manglende kapasitet og kompetanse
  • Teknisk gjeld og manglende datakvalitet

Alle disse elementene tar fokus vekk fra kritisk utvikling av virksomheten, og dette kan begrense evnen til å opprettholde konkurransekraft og utføre viktigere oppgaver på sikt.

God applikasjonsforvaltning hjelper deg å få det beste ut av det det du har

Sopra Sterias rammeverk for applikasjonsforvaltning er basert på en livssyklushåndtering av en portefølje av applikasjoner.  Hovedelementet i en god forvaltning ligger i å øke forståelsen for forvaltningsbehovet, samt gjennom en industrialisering av leveransene.  Hovedtjenestene i en applikasjonssyklus er Utvikling – Forvaltning– Videreutvikling – og eventuelt Modernisering/ Transformering og Avvikling.

Den eksisterende applikasjonsporteføljen representerer store verdier både i form av teknologi og kunnskap/prosesser. Disse verdiene vil Sopra Steria ivareta og foredle gjennom nært samarbeid, basert på kompetanse og erfaring. Prosessen innebærer en kontinuerlig evaluering av applikasjoner om hva som skal moderniseres, prioriteres, utfases, innføres og så videre.

En naturlig del av vårt arbeid er å bistå med kostnadsestimater, forretningsplaner og markedsvurderinger for å sikre at applikasjons- og tjenesteporteføljen er hensiktsmessig i forhold til virksomheten og markedet.

Applikasjonsforvaltning: En utprøvet modell for suksess

For å kunne forvalte og utvikle applikasjonsporteføljen med god kvalitet og til forutsigbar og redusert kostnad, er det nødvendig å jobbe etter omforente strukturer og prosesser som drives kontinuerlig.

Sopra Steria leverer innovative og kostnadseffektive applikasjonstjenester. Tjenestene leveres smidig og fleksibelt gjennom standardiserte tjenesteprosesser basert på ITILv3.

Vi leverer applikasjonsforvaltningstjenester innen:

  • Ressurser til forvaltning og utvikling
  • Forvaltning av enkeltapplikasjoner
  • Porteføljeforvaltning
  • Porteføljeforvaltning og leverandørstyring
  • Storskala drift og produktivitet

Leveransen gjøres enten av dedikerte kundeteam hos kunden, eller fra et av Sopra Sterias leveransesentre. Her kan forvaltningen også organiseres i team med delte ressurser på tvers av flere kunder. For å kunne holde kostnadene nede har Sopra Steria flere service-sentre i Europa som vi kan benytte som en integrert del av våre tjenesteleveranser.

Hvordan få applikasjonsforvaltning implementert i din virksomhet?

Sopra Steria kan ta ansvar for enkeltapplikasjoner og store porteføljer. Uansett størrelse, vil vi som regel gå inn i en prosess der vi suksessivt tar ansvar og etablerer en aktiv forbedringsprosess. Størrelsen på engasjementet vil variere, men kvaliteten er sikret. Og med Sopra Steria som forvaltningspartner er du sikret konstant fokus på kostnadseffektivisering, samt en aktiv og innovativ tilnærming til applikasjonsporteføljen.

 

Hvorfor velge oss?

Sopra Steria har en gjennomarbeidet og effektiv leveransemodell for applikasjonsforvaltning. Vi kan tilby effektivitet, driftssikkerhet og kontinuerlig forbedring av applikasjonen som en del av våre leveranser. Vi har gjennomført en rekke slike engasjementer, både i Skandinavia og i Europa for øvrig. Ta kontakt for mer informasjon.

Vil du vite mer?

Marianne SelleMarianne Selle

Director Applications Management Scandinavia
Tlf: +47 480 44 508
E-post: marianne.selle@soprasteria.com