Applikasjonsarkitektur

Applikasjonsarkitektur er kunsten å løse et forretningsmål med IT på basis av de forskjellige og ofte selvmotsigende behov og krav som fremmes.

Applikasjonsarkitekten står i krysningspunktet mellom forretningsbehov, tekniske løsninger og kostnader. Applikasjonsarkitektens viktigste rolle er å sikre at det som bygges faktisk gir verdi for forretningen.

Hvorfor velge oss?

Sopra Steria har mange dyktige applikasjonsarkitekter som jobber med applikasjonsarkitektur på mange nivåer, fra forretnings- og prosessmodellering til applikasjonsarkitekturplanlegging, -implementering og -evaluering. I dette arbeidet benytter vi anerkjente modeller som for eksempel modell for tjenesteorientert applikasjonsarkitektur (SOA).

Å designe en god applikasjonsarkitektur er et komplisert puslespill. Nye og gamle systemer skal spille sammen og integreres. Skytjenester og mobile løsninger er på full fremmarsj. Moduler skal gjenbrukes på tvers av organisasjonen. Eksterne biblioteker og rammeverk må vurderes. Fleksibilitet er et absolutt krav. Forretningssiden kommer garantert med ønsker om utvikling av nye tilleggstjenester, nå eller en gang i fremtiden. Kravene til sikkerhet øker, samtidig som brukere stiller stadig høyere krav til brukervennlighet og tilgjengelighet. 

Sopra Steria har solid forankring i systemutviklingsfaget og systemintegrasjon. Vi bringer denne ballasten med oss når vi skal hjelpe kunder med å designe en applikasjonsarkitektur for enten hele eller deler av applikasjonsporteføljen. Vi ser helheten og forstår både de funksjonelle og ikke-funksjonelle kravene. Vi vet hva som kreves innen moderne systemutviklingsprosjekter hvor smidig metodikk, continuous integration (CI), automatisert testing, og iterativ utvikling innen programmering er essensielt.

Vil du vite mer?

yvonne_garshol_120x120Yvonne Garshol
Head of Architecture & Security
Tlf: +47 905 19 909
E-post: yvonne.garshol@soprasteria.com