Samfunnsansvar

Møt noen av våre samfunnsengasjerte medarbeidere

Tobias Studer AnderssonTobias Studer Andersson om Ferd Sosiale Entreprenører

Sopra Steria og Ferd Sosiale Entreprenører har siden 2014 en partneravtale om temaet sosialt entreprenørskap.

Sopra Steria er gjennom denne avtalen Ferds foretrukne samarbeidspartner innen konsulentbistand på IT for deres portefølje av sosiale entreprenører. Bakgrunnen for dette var at Sopra Steria ønsket å gi Power of Sharing-filosofien ytterligere en dimensjon ved å etablere enda en arena hvor våre medarbeidere kan utfolde sitt engasjement for samfunnet. Samtidig sikrer vi gjennom denne avtalen at det sosiale engasjementet holdes innenfor rammen av vår overordnede strategi for samfunnsansvar.

Avtalen innebærer at Sopra Steria gir gratis konsulentbistand til utvalgte sosiale entreprenører. I 2016 har vi i samarbeid med Ferd Sosiale Entreprenører valgt å levere alle timer til Minos sitt Okei-prosjekt. Minos jobber for å bedre oppvekstvilkårene til barn og unge, og har utviklet et elektronisk samhandlingssystem for å håndtere utfordringer med mobbing, omsorgssvikt og psykisk uhelse blant barn og unge.

 

Matilda Moratti Matilda Moratti om vårt miljøarbeid

Sopra Steria har signert en klimaavtale med byrådet i Oslo, og skal støtte kommunen i arbeidet med å nå sine klimamål.

Som ett av Norges største konsulentselskaper har vi et ansvar for å bistå i dette arbeidet. Vi jobber kontinuerlig med å forminske vår negative miljøpåvirkning, ved å redusere vårt eget ressursforbruk, og vi bistår noen av landets største virksomheter i både privat og offentlig sektor med å digitalisere og effektivisere deres tjenester.

Digitalisering fører til redusert ressursforbruk og lavere utslipp av miljøskadelige stoffer, samtidig som at arbeidstakere og kunder får en enklere hverdag.

 

 

 

Wenche Angel

Wenche Angel om Kirkens Bymisjon

Sopra Steria har samarbeidet med Kirkens Bymisjon i en rekke år. Dette samarbeidet har siden 2012 vært formalisert gjennom nabosamarbeidet i Bjørvika. Nabosamarbeidet har som overordnet mål å skape et tryggere og bedre nærmiljø i Oslo Sentrum, både for dem som lever her og for dem som jobber her.

Som et ledd i dette samarbeidet bidrar Sopra Steria og våre ansatte med å arrangere datakurs for kvinner tilknyttet bymisjonens tilbud. Våre ansatte stiller opp frivillig for å lære bort grunnleggende datakunnskaper. Datakursene settes normalt opp 1-2 ganger i året, og avholdes som en kursrekke på 5 kurskvelder. Kursene har vært holdt på urdu, arabisk, somali, engelsk og norsk.

 

 

 

Kristine Synnøve BrorsonKristine Synnøve Brorson om Sopra Steria Scandinavia Foundation

Siden 2009 har vi støttet utdanningsprosjekter i India. Vi samarbeider med våre lokale kontorer i India for å tilrettelegge for bedre barneskoler i fattige landsbyområder. Vi har skaffet lærebøker, etablert PC-laber og kjøpt inn annet utstyr som er nødvendig for at barna skal få en god skolehverdag.

I tillegg bidrar 10 prosent av våre medarbeidere med månedlig lønnstrekk for å finansiere en stipendordning som gir høgskoleutdanning til ungdommer som ellers ikke hadde hatt råd til høyere utdanning. Så langt har vi betalt utdanningen til 200 studenter innen it- og ingeniørfag og medisin.

Hver høst arrangerer vi The Challenge, hvor våre ansatte gjennomfører ulike aktiviteter internt i selskapet og ute blant våre kunder, for å samle inn penger til våre utdanningsprosjekter i India. Dette er et viktig internt tiltak for å engasjere alle ansatte ved alle våre skandinaviske kontorer.