Samfunnsansvar

Som ett av Europas ledende konsulentselskaper har Sopra Steria valgt å ta et aktivt samfunnsansvar både lokalt og globalt.

 

Sopra Steria-konsernet har siden 2004 vært medlem av FNs Global Compact, og jobbet for å etterleve Global Compacts ti prinsipper innen menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og antikorrupsjon. det står mer om dette arbeidet i konsernets samfunnsansvarsrapport (Corporate Responsibility Report).

Vårt samfunnsansvar er konkretisert gjennom følgende fire satsingsområder:

På arbeidsplassen

Sopra Steria har et sosialt ansvar gjennom fokus på likestilling, fremme funksjonshemmedes muligheter i arbeidslivet og et inkluderende arbeidsliv. Vi jobber aktivt med å være en attraktiv, utviklende og stimulerende arbeidsplass, og vi har gjennom flere år blitt kåret til en av Norges beste arbeidsplasser av Great Place to Work Institute. Gjennom mantraet «Power of sharing» legger vi til rette for læring på mange plan, slik at våre ansatte opplever kontinuerlig kompetanseutvikling. I tillegg bygger vi et stadig sterkere kompetansemiljø.

Sopra Steria gruppebilde

 

For samfunnet

Ansvar for lokalmiljøet har vi tatt gjennom initiativ og engasjement for å gi lokalmiljøer tilgang til vann, skole og arbeid, i land der Sopra Steria er tilstede. Gjennom vårt medarbeiderstyrte Sopra Steria Scandinavia Foundation, samler vi inn penger for å støtte barn og unge i India med skole og utdanning. Vi samarbeider med Kirkens Bymisjon, Bjørvika-initiativet og Ferd Sosiale Entreprenører, og bidrar blant annet med å gjennomføre PC-kurs for innvandrerkvinner, realisering av sosial innovasjon og kampanjer som «Gled en som gruer seg til jul».

Kirkens Bymisjon datakurs

 

For miljøet

Ett av FNs mest sentrale bærekraftmål er nummer 13 – Stoppe klimaendringen. I Sopra Steria kan vi bidra til å redusere klimagassutslippene på tre måter: 

  • måten vi selv driver vår virksomhet på, 
  • kravene vi stiller til våre leverandører, og 
  • ved å bistå våre kunder med å utvikle klimasmarte løsninger.

Vi har et ambisiøst mål om å være 100 prosent karbonnøytrale. Første skritt på veien er å kompensere for våre utslipp gjennom kjøp av miljøkvoter for reiser og opprinnelsessertifikater for strøm. Sopra Steria er CarbonNeutral-sertifisert for våre kontorbygg og våre forretningsreiser, i tillegg til at vi har et sertifisert miljøstyringssystem etter ISO 14001-standarden. 

Samtidig skal vi også redusere våre klimagassutslipp. Vi har derfor satt oss som mål å redusere selskapets klimagassutslipp per ansatt i Sopra Steria-gruppen med 43 prosent innen 2025 (utgangspunkt 2015). Målet er godkjent av «Science Based Targets initiative».

Gjennom digitalisering bidrar vi til å redusere ressursforbruket både for eget selskap og for våre kunder.

Sopra Steria miljø

 

Som et kommersielt selskap

Vi er spesielt opptatt av etiske utfordringer og etterlever og følger opp selskapets «Code of Ethics». Vi er en stor aktør innen digitalisering med store kunder i offentlig og privat sektor, og har dermed muligheten til å bidra med resultater på samfunnsnivå. Vi hjelper våre kunder med å etablere gode, økonomiske og bærekraftige løsninger. Dette gjør vi med topptrente og toppmotiverte medarbeidere med høy integritet. God etisk forretningsdrift står høyt på agendaen, og alle våre medarbeidere gjennomgår årlig dilemmatrening innen etiske utfordringer knyttet til vår virksomhet.

Har du spørsmål?

Hilde Solberg Holm

Direktør for samfunnsansvar
Tlf: +47 913 96 870
E-post: hilde.holm@soprasteria.com 

Møt noen av våre samfunnsengasjerte medarbeidere

Les mer

The Challenge

Innsamlingsaksjon for våre utdannelsesinitiativer i India – av og med Sopra Steria-ansatte.

Les mer