Samfunnsansvar

Som et av Europas største konsulentselskaper har Sopra Steria valgt å ta et aktivt samfunnsansvar både lokalt og globalt.

Sopra Steria-konsernet har siden 2004 vært medlem av FNs Global Compact, og hatt fokus på etterlevelse av Global Compacts ti prinsipper innen områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og antikorrupsjon. Konsernets siste samfunnsansvarsrapport (Corporate Responsibility Report) kan du lese her.

 

Vårt samfunnsansvar er konkretisert gjennom følgende fire satsingsområder:

På arbeidsplassen:

Sopra Steria har et sosialt ansvar gjennom fokus på likestilling, fremme funksjonshemmedes muligheter i arbeidslivet og et inkluderende arbeidsliv. Vi jobber aktivt med å være en attraktiv, utviklende og stimulerende arbeidsplass, og vi har gjennom flere år blitt kåret til en av Norges beste arbeidsplasser av Great Place to Work Institute. Gjennom mantraet «Power of sharing» legger vi til rette for læring på mange plan, slik at våre ansatte opplever kontinuerlig kompetanseutvikling. I tillegg bygger vi et stadig sterkere kompetansemiljø.

Sopra Steria gruppebilde

 

For samfunnet:

Ansvar for lokalmiljøet har vi synliggjort gjennom initiativ og engasjement for å gi lokalmiljøer i land der vi opererer tilgang til vann, skole og arbeid. Gjennom vårt medarbeiderstyrte Sopra Steria Scandinavia Foundation samler vi inn penger for å støtte barn og unge i India med skole og utdanning. Gjennom vårt samarbeid med Kirkens Bymisjon, Bjørvika-initiativet og Ferd Sosiale Entreprenører bidrar vi blant annet med å gjennomføre PC-kurs for innvandrerkvinner, realisering av sosial innovasjon og gjennom kampanjer som «Gled en som gruer seg til jul».

Kirkens Bymisjon datakurs

 

For miljøet:

Vi tar ansvar for miljøet, og har fokus på miljøvennlig IT-drift. I tillegg jobber vi med å begrense unødige reiser og skape utslippsvennlige arbeidsplasser. Vi arbeider kontinuerlig med å redusere vår negative miljøpåvirkning. Sopra Steria er CarbonNeutral-sertifisert for våre kontorbygg, våre datasentre og våre forretningsreiser, i tillegg til at har et sertifisert miljøstyringssystem etter ISO 14001-standarden. Gjennom digitalisering bidrar vi til å redusere ressursforbruket både for eget selskap og for våre kunder.

Sopra Steria miljø

 

Som et kommersielt selskap:

Vi har et spesielt fokus på etiske utfordringer gjennom etterlevelse og oppfølging av selskapets «Code of Ethics». Som en tung aktør innen digitalisering, med store kunder i offentlig og privat sektor, er de samfunnsmessige resultatene av vårt bidrag vesentlig. Vi hjelper våre kunder med å etablere gode, økonomiske og bærekraftige løsninger. Dette gjør vi med topptrente og toppmotiverte medarbeidere med høy integritet. God etisk forretningsdrift står høyt på agendaen, og alle våre medarbeidere gjennomgår årlig dilemmatrening innen etiske utfordringer knyttet til vår virksomhet.

Har du spørsmål?

solfid_skilbright_120x120Solfrid Skilbrigt

HR-direktør, Skandinavia
Tlf: +47 905 51 086
E-post: solfrid.skilbrigt@soprasteria.com

Møt noen av våre samfunnsengasjerte medarbeidere

Les mer

The Challenge

Innsamlingsaksjon for våre utdannelsesinitiativer i India – av og med Sopra Steria-ansatte.

Les mer