Sopra Steria er et ledende internasjonalt konsulentselskap som tilbyr en av markedets mest omfattende tjenesteporteføljer innen digitalisering.

 

Selskapet tilbyr strategiutvikling, IT-rådgivning, infrastruktur- og systemutvikling, digitale løsninger og drift. Sopra Steria bistår store private og offentlige organisasjoner i Skandinavia med å ta et digitalt lederskap innen sin bransje. Selskapet har 42 000 medarbeidere i over 20 land, og hadde en omsetning på 3,8 milliarder euro i 2017.

posthuset PÅ TOPPEN: Sopra Sterias skandinaviske hovedkontor ligger plassert i luftige lokaler på toppen av Posthuset i Oslo. 

En digital og sosial revolusjon er over oss

Noen ganger trengs det hjelp fra eksterne støttespillere for å takle kravene til endring. Store skandinaviske virksomheter får hjelp med sine transformasjonsprosjekter hos Sopra Steria. En storstilt digitaliseringsprosess i privat og offentlig sektor er i gang, og tradisjonelle forretningsmodeller blir utfordret av nye digitale modeller. Mange virksomheter har kommet godt i gang, men markedet utvikler seg raskt.

Sopra Steria bistår virksomheter med å forbedre og transformere sin forretnings- og informasjonsteknologi. Vi mener at et godt samspill mellom forretning og IT er essensielt for å oppnå selskapets mål. Sopra Steria har spesialister i både forretnings- og IT-rådgivning, og vi vet hva som fungerer i praksis og hva som er forbigående trender. Det kan for eksempel være forbedring av forretnings- og IT-strategier, styringsmodeller, digital transformasjon, moderniseringsprogrammer eller kostnadsoptimalisering.

Dyktige spesialister

DYKTIGE SPESIALISTER: Vi har spesialister på både forretnings- og IT-siden, og de vet hva som fungerer i praksis og hva som er forbigående trender.

Ende-til-ende-leverandør

Vi har en av markedets mest omfattende tjenesteporteføljer, deriblant strategiutvikling, IT-rådgivning, infrastruktur- og systemutvikling, digitale løsninger og drift.

Tjenesteporteføljen dekker hele verdikjeden – fra idéutvikling, styring og ledelse til utvikling, gjennomføring og videre forvaltning. Dette er våre hovedtjenester:

Solid bransjeforståelse 

Skal du gjøre noe for en bedrift, må du forstå bransjen den jobber i. Grunnlaget for Sopra Sterias sterke posisjon i markedet er vår solide bransjekunnskap. Med over 40 års virke har vi lært å kjenne både våre kunder og bransjene deres fra innsiden. 

Måten vi jobber på

Sopra Sterias arbeidsform kjennetegnes av at vi setter oss grundig inn i kundenes problemstillinger og egenart. Vi tror ikke på noe fasitsvar, det viktigste verktøyet er å lytte, oppmerksomt og nøye, før vi anbefaler handling og løsning. Uansett hva vi leverer, våre kunder skal føle seg trygge på at vi holder det vi har lovet, og at vår ekspertise bidrar til reell verdiskaping. 

Et utvalg av våre skandinaviske kunder:

Avinor, Bane NOR, Canal Digital, Danske Forsvaret, Danske SKAT, Danske Spil, Danske Rigspolitiet, Det norske Forsvaret, Det norske oljeselskap, DNB, Falck, Flytoget, Helse Sør-Øst, Husbanken, KLP, Kværner, Leger uten grenser, Lånekassen, NAV, NorgesGruppen, NSB, Oslo kommune, PGS, Politiet, Posten, Protector Forsikring, Reitangruppen, Ruter, Schibsted, Skatteetaten, SpareBank 1, Statens innkrevingssentral, Statens pensjonskasse, Statens vegvesen, Statistiska centralbyrån, Statkraft, Statnett, Storebrand, Sykehuspartner, Telenor, Tollvesenet, Trondheim kommune, UDI og Vinmonopolet.

 

Jernbaneverket: To representanter fra Jernbaneverket og Sopra Steria står foran et tog i fart på perrongen.
SAMFUNNSKRITISKE LØSNINGER: Store skandinaviske virksomheter finner den hjelpen de trenger med sine transformasjonsprosjekter hos Sopra Steria. Blant våre kunder finner du Bane NOR.

Partnere

Våre konsulenter er høyt sertifisert på de markedsledende teknologiene. Vi samarbeider med flere viktige partnere, blant annet Microsoft, Oracle, BMC, Cisco, HP, Citrix, Compuware, VMware, Genesys, EMC, Res Software og Qualisoft.

Se våre partnere og sertifiseringer

Great Place to Work - elleve år på topp ti

Sopra Steria har siden 2008 vært rangert som en av Norges ti beste arbeidsplasser. Sopra Steria ble i 2017 og i 2018 kåret til Norges beste arbeidsplass for store bedrifter av Great Place to Work. Som kunnskapsbedrift er Sopra Steria helt avhengig av å være en arbeidsplass som tiltrekker seg de flinkeste menneskene, holder på dem og utvikler dem videre i deres karriere. Dette betyr også mye for våre kunder, ettersom glade og fornøyde medarbeidere gjør en enda bedre jobb i sin arbeidshverdag.