Skog med elv

Mål 13 Stoppe klimaendringene


Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem

Bærekraftsmålet

Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige.

Vår ambisjon

Vi skal drive vår virksomhet med lavest mulig klimaavtrykk, stille miljøkrav til våre leverandører og bistå våre kunder med å utvikle klimasmarte løsninger.​​

Våre mål

  • Vi skal redusere utslipp av klimagasser per ansatt hvert år og kompensere for utslipp ved kjøp av klimakvoter​.
  • Vi skal redusere strømforbruket og kun bruke strøm fra fornybare energikilder​.
  • Vi skal redusere forbruk av varer og resirkulere det vi må kaste​.

Hva gjør vi?

For våre kunder:​

  • Vi tilbyr miljøvennlige leveranser ved å kreve at leverandørene våre underskriver vårt Supplier Charter.

For våre medarbeidere:​

  • Vi plasserer kontorene våre nær kollektivknutepunkter​.
  • Vi tilbyr sykkelparkering​.
  • Vi bruker digitale samhandlingsverktøy som reduserer reisevirksomhet​.

For samfunnet:​

  • Vi kjøper opprinnelsesgarantibevis som sikrer strøm fra fornybare energikilder​.
  • Vi resirkulerer alt avfall​.
  • Vi reduserer samfunnets totale strømforbruk ved å flytte løsninger i skyen​.
Vil du vite mer?
Hilde Solberg Holm
Hilde Solberg Holm Direktør for samfunnsansvar