Kollegaer i Sopra Steria går en tur

Hvem er vi

Vi er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering

Sopra Steria hjelper store private selskaper og offentlige virksomheter med å ta digitalt lederskap, og er opptatt av å skape verdi for kundene og samfunnet. Vi vil bidra til en bedre og mer bærekraftig fremtid.

 • Nær kundene med 2000 
  medarbeidere i Norge 

 • Internasjonale med
  46 000 medarbeidere
  25 land

 • Norges beste arbeidsplass
  6 år på rad

 • Et solid selskap: Omsetning på
  over 3 milliarder kroner i 2020

Hvor finner du oss?

Hovedkontoret vårt befinner seg med flott utsikt på toppen av Posthuset, midt i Oslo sentrum. Vi har også kontorer i Trondheim, Stavanger, Bergen og Drammen.

EGGS Design er et Sopra Steria-selskap, og har kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og København.

Vi er en del av den europeiske Sopra Steria-gruppen med hovedkontor i Paris. Du kan lese mer om gruppen og investorinformasjon på gruppens nettside. 

The world is how we shape it. 

Dette er slagordet vårt. I det legger vi at verden blir hvordan vi i fellesskap skaper den. Det er opp til oss, og vi skal ta vår aktive del i utviklingen. Og med vi, mener vi våre kollegaer, kunder og vårt økosystem av partnere. Vi tror sterkt på å samarbeide for å skape endring. Målet vårt er å fremme modige valg, handle proaktivt, slik at vi er med og former verden.

Sopra Steria og bærekraft

Visjonen vår

Visjonen vår er at vi, sammen med kundene våre, vil forbedre måten vi lever og jobber på gjennom bærekraftig utvikling og digital transformasjon. 

Hvordan Sopra Steria bidrar til en bærekraftig utvikling, er dokumentert i selskapets Corporate Sustainability report på nettsiden til gruppen. Sopra Steria har også gitt innspill til nasjonal handlingsplan for FNs bærekraftsmål.  

Det er ikke nok å snakke om det

Som medlemmer av Global Compact bruker vi deres ti prinsipper for ansvarlig næringsliv, som rammeverk for rapporteringen om hvordan vi jobber med menneskerettigheter, arbeidstakerforhold, klima og antikorrupsjon. Vi har en egen mangfoldspolicy som vi etterlever.

 

 

Fem prioriterte mål

I Norge har Sopra Steria valgt å jobbe spesielt med fem av FNs bærekraftsmål der vi tenker at vi har størst mulighet til å bidra. Du kan se mer av det vi gjør innenfor hvert av målene nedenfor, bare klikk på hvert enkelt mål.

Mål 4 God utdanning

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

Mer om hva vi gjør

Mål 5 Likestilling mellom kjønnene

Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling.

Mer om hva vi gjør

Mål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Mer om hva vi gjør

Mål 13 Stoppe klimaendringene

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Mer om hva vi gjør

Mål 17 Samarbeid for å nå målene

Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

Mer om hva vi gjør

Hvordan kan vi gjøre en forskjell?

I Sopra Steria stiller vi oss det spørsmålet hver eneste dag, og så er vi så heldige at vi har en arbeidsplass som gir oss svar på det spørsmålet ganske ofte.

Hvert eneste år lager flere hundre personer i Sopra Steria masse liv på arbeidsplassen, for å samle inn penger til saker vi har troen på. Vi baker og selger kaker, arrangerer trappeløp, inviterer til fest og selger lodd. På denne måten har våre ansatte donert over 400 000 kroner hvert eneste år til vår medarbeiderstyrte stiftelse som gir skolegang til barn i India!

Vi samarbeider også med mange andre aktører som jobber for gode formål, for eksempel Kirkens Bymisjon, Bjørvika-initiativet og Ferd Sosiale Entreprenører, og vi bidrar blant annet med å gjennomføre PC-kurs for innvandrerkvinner og kampanjer som «Gled en som gruer seg til jul».

Vil du vite mer?

Kristin Blix-Elton

Kristin Blix-Elton

Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Skandinavia