Barn som stå i sirkel og holde hender

Mål 17 Samarbeid for å nå målene

Bærekraftsmålene

Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

Vår ambisjon

Engasjementet vårt skal skape tillit til Sopra Steria og verdi for samfunnet, kunder og individer.

Hvem samarbeider vi med

mål 17 og partnere_800

 

Vil du vite mer?
Hilde Solberg Holm
Hilde Solberg Holm Direktør for samfunnsansvar