Barn som står i sirkel og holder hender rundt en tegnet lyspære

Mål 17 Samarbeid for å nå målene

Bærekraftsmålene

Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

Vår ambisjon

Engasjementet vårt skal skape tillit til Sopra Steria og verdi for samfunnet, kunder og individer.

Hvem samarbeider vi med

mål 17 og partnere_800

 

Vil du vite mer?

Stine Rebekka Vikesland

Stine Rebekka Vikesland

Direktør for bærekraft