Toppbanner_jordklode-pa-et-brett_1560x515

Mål 13 Stoppe klimaendringene

Bærekraftsmålet

Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige.

Vår ambisjon

Vi skal drive vår virksomhet med lavest mulig klimaavtrykk, stille miljøkrav til våre leverandører og bistå våre kunder med å utvikle klimasmarte løsninger.​​

Våre mål

  • Vi skal redusere utslipp av klimagasser per ansatt hvert år og kompensere for utslipp ved kjøp av klimakvoter​.
  • Vi skal redusere strømforbruket og kun bruke strøm fra fornybare energikilder​.
  • Vi skal redusere forbruk av varer og resirkulere det vi må kaste​.

Hva gjør vi?

For våre kunder:​

  • Vi tilbyr miljøvennlige leveranser ved å kreve at leverandørene våre underskriver vårt Supplier Charter.

For våre medarbeidere:​

  • Vi plasserer kontorene våre nær kollektivknutepunkter​.
  • Vi tilbyr sykkelparkering​.
  • Vi bruker digitale samhandlingsverktøy som reduserer reisevirksomhet​.

For samfunnet:​

  • Vi kjøper opprinnelsesgarantibevis som sikrer strøm fra fornybare energikilder​.
  • Vi resirkulerer alt avfall​.
  • Vi reduserer samfunnets totale strømforbruk ved å flytte løsninger i skyen​.

 

 

Sopra Steria-gruppen forplikter seg til nullutslipp i 2028
Les mer

Sopra Steria på A-listen

CDP er en internasjonal benchmark for åpenhet om selskapers miljøarbeid. Etter fire år på rad på A-listen har vi fått en utmerkelse for å at arbeidet vårt innen bærekraft og miljø er en del av strategien for samfunnsansvar. I tillegg til at bærekraft er en naturlig del av drift, leveranser og tjenester til kunder.

Vil du vite mer?

Stine Rebekka Aksnes
Stine Rebekka Aksnes
Direktør for bærekraft