Tre konsulenter som snakker sammen

Mål 5 Likestilling mellom kjønnene

Bærekraftsmålet

Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling.

Vår ambisjon

Vi skal sikre gode digitale løsninger for alle ved å stimulere og legge til rette for kvinners tilstedeværelse i teknologinæringen.​

Våre mål

 • Vi skal bidra til at kvinneandelen i teknologibransjen økes til 40 prosent.
 • I vår egen organisasjon skal vi øke kvinneandelen til 40 prosent og i ledelse til 45 prosent.
 • Vi skal synliggjøre kvinners kompetanse og øke kvinneandelen blant interne faggruppeledere til 30 prosent​.

Hva gjør vi? 

For våre kunder:​

 • Vi setter sammen team med stort mangfold for å løse kundens utfordringer

For våre medarbeidere:​

 • Vi stimulerer til nettverk mellom kvinner og støtter interne og eksterne kvinnenettverk ​.
 • Vi fokuserer på å fjerne ubevisste fordommer i interne prosesser​.
 • Vi skaper arenaer for kvinner med fagspesialistkompetanse​.

For samfunnet:

 • Vi synliggjør våre resultater ved å delta i SHE Index​.
 • Vi deltar i aktiviteter som stimulerer jenters interesse for teknologi​.
 • Vi løfter fram kvinnelige rollemodeller​.
 • Vi deltar i kåringer som løfter fram kvinner i Tech.

Se vår mangfoldspolicy

Vil du vite mer?

Stine Rebekka Aksnes
Stine Rebekka Aksnes
Direktør for bærekraft