Kollegaer i Sopra Steria går en tur

Bærekraft i Sopra Steria

Visjonen vår er at vi, sammen med kundene våre, vil forbedre måten vi lever og jobber på gjennom bærekraftig utvikling og digital transformasjon. 

Det er ikke nok å snakke om det

Hvordan Sopra Steria bidrar til en bærekraftig utvikling, er dokumentert i selskapets Corporate Sustainability report på nettsiden til gruppen. 

Som medlemmer av Global Compact bruker vi deres ti prinsipper for ansvarlig næringsliv, som rammeverk for rapporteringen om hvordan vi jobber med menneskerettigheter, arbeidstakerforhold, klima og antikorrupsjon. Gruppen har også en side der du kan lese om Ethics and compliance. Vi har en egen mangfoldspolicy som vi etterlever.

FNs bærekraftsmål

Sopra Steria har gitt innspill til nasjonal handlingsplan for FNs bærekraftsmål. I Norge har Sopra Steria valgt å jobbe spesielt med fem av FNs bærekraftsmål der vi tenker at vi har størst mulighet til å bidra.

Åpenhetsloven

Oppfyller rapporteringskravene

Her er vår redegjørelse for aktsomhetsvurderingeneSopra Steria stiller i dag krav om at leverandører skal etterleve menneskerettigheter og redusere eget klimafotavtrykk. Vi har gjort en grundig kartlegging av vår verdikjede som vil sikre at vi oppfyller rapporteringskravene i den nye åpenhetsloven. 

Kort om loven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. (Kilde: forbrukertilsynet.no/apenhetsloven

Sopra Steria-gruppen har i flere år aktivt fulgt OECDs retningslinjer og jobber kontinuerlig med å fremme menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i våre leverandørkjeder. For spørsmål, ta kontakt på apenhet.no@soprasteria.com.

Vil du vite mer?

Stine Rebekka Aksnes

Stine Rebekka Aksnes

Direktør for bærekraft