Kollegaer i Sopra Steria går en tur

Bærekraft i Sopra Steria

Hvordan Sopra Steria bidrar til en bærekraftig utvikling, er dokumentert i selskapets  Corporate Sustainability report på nettsiden til gruppen. 

Som medlemmer av Global Compact bruker vi deres ti prinsipper for ansvarlig næringsliv, som rammeverk for rapporteringen om hvordan vi jobber med menneskerettigheter, arbeidstakerforhold, klima og antikorrupsjon. Gruppen har også en side der du kan lese om Ethics and compliance. Vi har en egen mangfoldspolicy som vi etterlever.

Hvordan kan vi gjøre en forskjell?

Visjonen vår er at vi, sammen med kundene våre, vil forbedre måten vi lever og jobber på gjennom bærekraftig utvikling og digital transformasjon. I tillegg til meningsfylte prosjekter sammen med kundene våre, har vi en sterk kultur for frivillighet og veldedighet.

Hvert eneste år lager vi masse liv på kontorene våre i anledning The Challenge - vår egen innsamlingsaksjon. Pengene går til veldedige organisasjoner som sørger for bedre utdannelse og digital inkludering, for eksempel Redd Barna, Medarbeiderne og Kirkens Bymisjon.

Åpenhetsloven

Oppfyller rapporteringskravene

Her er vår redegjørelse for aktsomhetsvurderingeneSopra Steria stiller i dag krav om at leverandører skal etterleve menneskerettigheter og redusere eget klimafotavtrykk. Vi har gjort en grundig kartlegging av vår verdikjede som vil sikre at vi oppfyller rapporteringskravene i den nye åpenhetsloven. Den skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomhetene informasjonsplikt og plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. (Kilde: forbrukertilsynet.no/apenhetsloven

For leverandører

For å sikre at vi oppfyller våre forpliktelser, krever vi at våre leverandører kan dokumentere at de har etablert gode interne prosesser. Her kan du lese hva det innebærer

  Ta kontakt

  Sopra Steria-gruppen har i flere år aktivt fulgt OECDs retningslinjer og jobber kontinuerlig med å fremme menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i våre leverandørkjeder. For spørsmål, ta kontakt på apenhet.no@soprasteria.com.

  Vil du vite mer?

  Solfrid Skilbrigt
  Solfrid Skilbrigt
  HR- og strategidirektør, Skandinavia