ITIL 4 ferdigstilles i 2020, men er det fremdeles relevant?

av Kristian Spilhaug - Leder av Sopra Steria Akademiet
| minutter å lese

ITIL har lenge vært anerkjent som det mest brukte rammeverket for leverandører av IT-tjenester. Men i IT-verdenen skjer ting fort.

Da ITIL 4 ble lansert i februar 2019 var det hele 12 år siden forrige versjon ble lansert, en evighet i IT-verden! Riktignok ble det gjort noen endringer i 2011, og for sertifiseringen ITIL Practitioner ble både kurs og bok publisert i 2016. Allikevel opplevde mange at rammeverket var ute av synk med resten av IT-utviklingen. Blant annet var en rekke andre rammeverk, metoder og tankesett, blitt stadig mer populære. De fleste basert på et smidig tankesett, noe som ikke ITIL har integrert.

Intensjonen bak ITIL har alltid vært å beskrive det man opplever som beste praksis innen leveranse av IT-tjenester. Det var derfor ikke overraskende at denne nye og oppdaterte versjonen ble presentert med tette bånd mot konseptene Lean, Agile og DevOps. Det mest sentrale elementet var ikke lenger «Service Lifecycle», men «Verdistrøm». Det ble også lansert en ny struktur på sertifiseringene, med mindre overlapp og mer spisset innhold. 

I løpet av sommeren 2020 ble den siste modulen i ITIL 4 lansert. Den heter «Digital & IT Strategy», og retter seg mot IT-ledelsen. Oppsummert består ITIL 4 da av følgende moduler:

ITIL 4 Foundation:

Grunnleggende innføring i rammeverket, mye kjent stoff fra versjon 3, samt de viktigste endringene og nye begrepene i den nye versjonen.

ITIL 4 Specialist Create, Deliver and Support:

Dekker kjerneaktivitetene knyttet til «Service management», altså drift og støtte av IT-tjenester, og favner også aktiviteter knyttet til å etablere nye tjenester.

ITIL 4 Specialist Drive Stakeholder Value:

Fokuset i denne modulen er interaksjon mellom tjenesteleverandøren på den ene siden, og brukere, kunder, leverandører og partnere på den andre. Altså hvordan man i fellesskap kan skape verdi basert på behov.

ITIL 4 Specialist High-velocity IT:

Modulen tar for seg hvordan organisasjoner kan tilnærme seg en modell hvor utvikling, drift og feilretting av IT-tjenester skjer langt raskere. Konsepter som Agile, Lean, Cloud og automatisering er i fokus.

ITIL 4 Strategist Direct, Plan and Improve:

Denne modulen er bindeleddet mellom den praktiske (Managing Professional) og den strategiske (Strategic Leader) sertifiseringsstrømmen, og er del av begge disse to. Fokuset er på hvordan man som leder kan etablere en organisasjon med kontinuerlig forbedring og læring som sentrale konsepter, støttet av tilnærminger fra Agile og Lean.

ITIL 4 Leader Digital and IT Strategy:

Den siste modulen er rettet mot ledelsesnivået i organisasjoner, og fokuserer på hvordan virksomheter som helhet blir påvirket av ny teknologi, og hvordan man kan respondere riktig og raskt med en passende IT-strategi.
 
For at ITIL fremdeles skal være relevant må endringene både være omfattende nok til å svare på utfordringene IT-organisasjoner faktisk møter i dag, og samtidig ikke være så visjonær at flertallet av organisasjonene ikke kjenner seg igjen, eller opplever ITIL-rammeverket som vanskelig å gjennomføre.

Jeg mener at ITIL 4 håndterer denne balansegangen godt. Selv om vi elsker å høre om virksomheter som opererer på et futuristisk nivå, som Google, Amazon, Facebook, Apple og Netflix, eller mer lokalt som Finn.no, er det store flertallet av IT-organisasjoner i verden fremdeles opptatt av problemstillinger som var relevante i 2018, eller tidligere. ITIL 4 har plassert seg strategisk i den forstand at man både kan kjenne seg igjen der man er, og samtidig har noe å strekke seg mot. ITIL har lenge gitt inntrykk av å sakke akterut, men med den nye versjonen kan man trygt si at rammeverket fremdeles er relevant.

 

Innlegget ble først publisert i Computerworld 26. august 2020

Search

Se alle blogginnleggene våre