Folkeregisteret: Den norske moderniseringsnøkkelen

| minutter å lese

Bedre selvbetjeningsløsninger. Mer automatisering. Mer deling og gjenbruk av informasjon. Det nye Folkeregisteret er nøkkelen til moderniseringen av hele Norge. 

Bakgrunn 

Helt siden 1769 har det vært gjennomført systematiske folketellinger i Norge. Etter hvert ble Folkeregisteret opprettet, og for snart 30 år siden ble det lagt under det som i dag heter Skatteetaten. I dag brukes registeret til alt fra beregning av skattegrunnlag til planlegging av nye offentlige tjenester. 

Etter hvert ble det nødvendig med en omfattende modernisering av Folkeregisteret, slik at det kunne fortsette å spille en viktig rolle i et stadig mer digitalisert Norge. Prosjektet ble igangsatt i 2016, med øremerket finansiering fra Stortinget. 

Det overordnede målet for prosjektet er å få på plass et nytt og velfungerende IT-system for forvaltning av registeret. Dette systemet er sentralt i arbeidet med å innføre nye forretningsprosesser og arbeidsrutiner samt understøtte den nye folkeregisterloven. 

Hva bidrar vi med? 

Gjennom flere år har Sopra Steria vært en strategisk partner for Skatteetaten. Sopra Steria er også en sentral part i utviklingen av det nye Folkeregisteret, og har spilt en viktig rolle i valg av teknologi, plattform, arkitektur og gjennomføringsmetoder. 

Prosjektet har brukt smidig metodikk, der utviklere og arkitekter fra blant andre Sopra Steria har bekledd en rekke roller i autonome, kryssfunksjonelle team. 

Brukervennlighet er et område det jobbes mye med, og en rekke spesialister fra Sopra Steria arbeidet for å skape en mest mulig intuitiv løsning. Med universell utforming blir løsningen også mer tilgjengelig, slik at den når ut til hele befolkningen.  

En fagperson fra Sopra Steria ledet også innførings- og endringsarbeidet. Innføringen foregår over flere år, omfatter ny saksbehandlingsløsning for flere fagområder tilknyttet Folkeregisteret og berører over 1000 medarbeidere i Skatteetaten.  

Hvilken verdi skapte dette? 

Det nye Folkeregisteret ble lansert i 2020, og er en viktig byggestein i den videre moderniseringen og digitaliseringen av Norge. Et modernisert folkeregister legger til rette for mer deling og gjenbruk av informasjon, slik at offentlige og private aktører kan utvikle samkjørte tjenester til befolkningen.  

En smakebit på dette fikk vi i fjor høst, da Folkeregisteret og Posten gikk sammen om å tilby en felles flyttetjeneste. Blant andre innbyggertjenester som kan gjøre hverdagen lettere for folk og bedrifter finner vi elektronisk prøvingsattest ved giftemål, digital dødsmelding og en enklere og mer intuitiv tjeneste for å navneendring. 

Fakta  

  • Skatteetaten har 6500 ansatte
  • Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet
  • Folkeregisteret er selvstendig, men har Skatteetaten som vertsetat
  • Folkeregisteret omfatter nøkkelopplysninger om alle personer som er eller har vært bosatt i Norge. Her melder du flytting, at du gifter deg eller dødsfall, endrer navn og bestiller attester.

 

Lars Ødegaard

Lars Ødegaard

Direktør for forretningsutvikling, offentlig, Norge

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle