Hva har curling å gjøre med smidig transformasjon?

av Gordon Ryan
| minutter å lese

Visste du at curling og smidig virksomhetstransformasjon har mye til felles? Klarer du å koste frem den første steinen, kan du innen smidig endre spillereglene for å sørge for at du lykkes med de neste.

I en moderne forretningssammenheng betyr det å være «smidig» eller «agil», å kunne reagere raskt på uforutsette muligheter og endringer i markedet. I organisasjoner som tradisjonelt sett er preget av langsomme prosesser, krever tilpasninger ofte store endringer, med behov for ressurser, nøye planlegging, koordinering og ikke minst, utholdenhet. 

Men la oss utforske dynamikken mellom rask og smidig endring gjennom små initiativer, og organisatorisk endring. Hvorfor er det viktig å vite hvilken type endring som er i spill? Og hvordan kan vi bruke analogien om curling for å utforske dynamikken mellom disse formene for endring? La oss først ta en tur ut på curlingisen. 

Curling er en sport der spillerne sender steiner over en isbane mot et mål. Spillerne forsøker å sende steinen i en bue som svinger den elegant inn mot mål. Banen til steinen kan påvirkes av kosterne. Kosting foran steinen reduserer friksjonen, og påvirker både hastighet og retning. Mye strategi, teamarbeid og ferdighet må til for å oppnå ideell plasseringen for hver stein. Dette gir curling kallenavnet "sjakk på is".

Så hva har curling å gjøre med en smidig transformasjon? Så snart en stein er kastet og gitt fart over isen, må en raskt vurdere hastighet og retning i henhold til målet. Kosternes jobb er å febrilsk gnikke isen foran steinen for å redusere uønsket friksjon. Ser vi på dette gjennom linsen av smidig transformasjon, leter kosterne etter hvordan de raskt kan støtte endringsbehovene. Hele fokuset deres er på å gi steinen umiddelbar støtte. Vi kan kalle dette endring gjennom små, eksperimentelle initiativer, hvor hele fokuset er på et kortsiktig mål.

Hvis vi tenker langsiktig og planlegger å kaste mange steiner, så ønsker vi oss gjerne at de lander akkurat der vi vil hver gang, og med stadig mindre innsats. Så hvis spillereglene tillot det kunne vi endre selve curlingbanen ved å introdusere kanaler, kurver, humper og dumper. Selvfølgelig ville dette kreve en stor investering i utstyr, tid og ressurser til beregning, planlegging og implementering, og den høyere suksessraten ville samtidig ødelegge moroa for enhver tilskuer. Men det er også her vi kan komme oss av curlingisen, og over til en smidig organisatorisk transformasjon - der tydelig omforming av betingelsene for det enkelte initiativ kan bidra til å øke sjansen for suksess, men også vil kreve større innsats og helhetsforståelse. 

Ledere og teammedlemmer vil ofte oppleve å bli overveldet når de ser på de enorme endringer som ligger foran dem i en kompleks og omskiftelig verden. Men kompleksiteten kan bli mer angripelig om en ser endringer som småskala, eksperimentelle initativer. Om vi adopterer dette tankesettet, bør curlingteamet vårt gjøre alt de kan for å minimere friksjon for sin pilotstein. Denne fasen krever energi, kreativitet og maksimal fleksibilitet, mens vi holder tilbake frykten for å bryte med tradisjonelle systemer og prosedyrer.

Basert på læring fra de første steinene vil en kunne jobbe bedre med større endringer på sikt. En leter da etter mønstre i de barrierer steinene har støtt på, og som sannsynligvis vil forårsake friksjon for fremtidige steiner. Det gir insikt i behov for endringer på et organisatorisk nivå, og som vil kunne skape langsiktige konkurransefortrinn gjennom økt fleksibilitet. Det er essensielt at vi kan bygge energi og enthusiasme for større endring gjennom å raskt kunne vise suksessen av nye måter å jobbe på. 

Disse større endringene av «curlingbanen» kan omfatte hele virksomhetens driftsmodell; lærings og budsjetteringsprosesser, ledelse, styring, verktøy, teknologi, teamroller og organisasjonsstruktur. Over tid, og med aktiv, dypere læring, kan virksomheten ta informerte beslutninger om behov for endring som vil skape smidighet og fleksibitet i stor skala, og radikalt øke sjansen for å få flere steiner til å treffe målene. Vi må her sørge for å ha bevissthet rundt hvilken type endring som er i spill.

Er du en leder eller et teammedlem? Hvis du blir bedt om å gjøre noe som strider mot den tradisjonelle måten å gjøre noe på, kan vi se dette som en stein i spill? I så fall, vær nysgjerrig, vær hjelpsom, se på det med interesse, og still deg selv spørsmålet om hva du kan gjøre for å redusere friksjonen? Du kan bli overrasket over det positive resultatet.

 

Innlegget ble første gang publisert i Dagens perspektiv 8. februar.

Medforfatter er tidligere ansatt Espen Gulbrandsen.

Search

Se alle blogginnleggene våre