Dette må du vite om CSRD

av Bastian Klunde - Director ESG Consulting, Sopra Steria Footprint
| minutter å lese

Det nye bærekraftsrapporteringsdirektivet fra EU, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), vil medføre store endringer for norske bedrifter. CSRD vil gjøre flere foretak rapporteringspliktige om hvordan deres virksomhet jobber med bærekraft.

Disse må innhente langt mer data og dokumentasjon for å rapportere, samt utarbeide mål og strategier for å jobbe med vesentlige tema. Slik vil CSRD få konsekvenser for virksomhetenes helhetlige og strategiske arbeid med bærekraft. Vi forteller deg det du må vite om CSRD-direktivet, og hvordan det kan påvirke virksomheten din.  

CSRD: Mer enn «bare» et rapporteringskrav 

Fra og med 2025 vil en rekke norske virksomheter påvirkes direkte og indirekte av EUs nye bærekraftsrapporteringsdirektiv, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). CSRD representerer en gamechanger for virksomheters strategiske bærekraftsarbeid, og er langt mer enn «bare» et rapporteringsdirektiv.  

CSRD erstatter NFRD (Non-financial Reporting Directive) som er gjennomført i norsk rett gjennom regnskapslovens § 3-3-c. Kort og godt søker CSRD å sidestille finansiell informasjon med bærekraftsinformasjon. Det vil derfor være lettere å sammenligne bærekraftsdata fra flere virksomheter. Med pålitelig og bedre data kan man sikre strategisk styring, prioritering og rapportering på det som er vesentlig.    

Dobbel vesentlighet og krav til strategi og mål for bærekraft  

Vesentlighet og prioritering deretter er nettopp nøkkelen i arbeidet med CSRD: Det blir nødvendig å gjennomføre en dobbel vesentlighetsanalyse som identifiserer de områdene der en virksomhet har påvirkning, og hvor de selv blir påvirket av eksterne faktorer finansielt. I tillegg stiller direktivet krav til virksomheters strategi og mål – i tråd med Parisavtalens 1,5 graders mål.  

Direkte og indirekte konsekvens fra CSRD-direktiv   

Det nye CSRD-direktivet er vedtatt i EU (2023), og det er lagt frem en Norsk offentlig utredning (NOU2023:15) fra verdipapirlovutvalget. Utvalget legger opp til en direktivnær implementering. Dette vil få stor betydning for norske virksomheter, både direkte og indirekte. Vi venter i spenning på departementets avgjørelse fra høringsrunden som ble avsluttet i høst.  

Noe av det som vil bli mest avgjørende for flere virksomheter, er at det er nødvendig å kunne fremskaffe data om hele verdikjeden sin. Gjennom CSRD får virksomheter god veiledning for hvordan de skal kunne skaffe seg den oversikten de trenger for å gjøre alt dette. Vi går med andre ord et spennende 2024 i møte!  

Hvem blir rapporteringspliktige og når?  

Norsk implementering av CSRD vil endre kravene for hvilke virksomheter som er rapporteringspliktige, og når. Her er den foreløpige tidslinjen:  

 

Regnskapsåret 2024
(rapportering i 2025) 

Regnskapsåret 2025
(rapportering i 2026) 

Regnskapsåret 2026
(rapportering i 2027) 

Børsnoterte foretak, bank, forsikring og kredittforetak som har: 

- Minst 500 årsverk og 
- Salgsinntekter > 550 MNOK eller 
- Balanse > 275 MNOK

Store foretak/konsern som oppfyller minst to av tre kriterier: 

- Salgsinntekter > 550 MNOK 
- Balanse > 275 MNOK 
- Antall årsverk > 250

Børsnoterte SMEer, små og ikke-komplekse kredittinstitusjoner og visse forsikringsselskaper. 

Størrelseskriterier for børsnoterte SMEs, minst to av tre: 

- Salgsinntekter: 10-550 MNOK 
- Balanse: 5-275 MNOK 
- Antall årsverk: 10-250Les også: Slik gjør du bærekraftsrapportering til en lek
 


Vi hjelper deg med CSRD 

Skal virksomheten din i gang med rapporteringskravene for 2024, 2025 og 2026? Implementering av krav fra CSRD kan være utfordrende, hvis du ikke vet hvor du skal starte – våre rådgivere er klare til å bistå deg.  

Search

Se alle blogginnleggene våre