4 eksempler på suksessfulle digitaliseringsstrategier

av Solveig Jerijærvi - Ansvarlig for tilbudsportefølje
| minutter å lese

Mange virksomheter har så vidt startet å digitalisere. Når de skal sette i gang, kan de velge flere ulike angrepsmåter. Hva er riktig strategi?

Digitalisering handler om å fornye, forenkle og forbedre. Det handler også om å skape innovasjon, nye tjenester og nye forretningsområder. Her er fire eksempler på gode strategier:

1. Nye tjenester med gjenbruk av data

For eksempel har Telenor etablert nye tjenester og skapt nye forretningsområder basert på data de allerede har. Under Tall Ships Races i juli fikk Telenor i oppdrag å beregne antall besøkende i Fredrikstad sentrum. Basert på antall mobiltelefoner som befant seg innenfor et definert område, kalkulerte Telenor besøkstallet ved å bruke sine basestasjonsdata.

2. Digitalisering ved deling

Samarbeid og deling kan gi gevinster. DNB er i gang med å legge til rette for at andre aktører kan bygge tjenester på bankens data. Banken vil ikke bare åpne egne API-er, men også bruke andre aktørers API-er for å utvikle nye og enda bedre tjenester for kundene. Et API er et grensesnitt i en programvare som gjør at spesifikke deler av denne kan aktiveres fra en annen programvare. Banken vil gjøre det mulig for alle norske bankkunder å se kontoene sine og betale via DNBs nye mobilbank, uavhengig av om de er kunder i DNB eller ikke.

3. Autonome team med partnerskap

Foreldrepengeprosjektet i NAV vant Digitaliseringsprisen for 2019. NAV har eid og styrt digitaliseringsarbeidet selv. Arbeidet var organisert i autonome tverrfaglige team som har hatt ansvar for dedikerte områder. All nødvendig kompetanse var i teamene, og riktig kompetanse ble håndplukket fra egen organisasjon og strategiske partnere. Kombinasjonen av sterk forretningskompetanse, god kjennskap til egen organisasjon og digitaliseringskompetanse fra partnere var suksessfull.

4. Smidig iterativ utvikling

Skatteetaten har gått fra papirbasert innlevering til automatisert datainnhenting og behandling av skattemeldingen. Første steg var at brukerne fylte ut eksisterende papirskjema digitalt. Deretter har løsningen utviklet seg stegvis til den digitale skattemeldingen vi kjenner i dag. I de første versjonene måtte brukerne fylle ut og levere skattemeldingen. Etter hvert hentet skatteetaten inn dataene selv, og skattemeldingen ble forhåndsutfylt og automatisert. For å komme dit var det nødvendig med endringer organisatorisk, juridisk og teknisk. Gjennom smidig utvikling i flere steg ble det gjort forbedringer og over tid store endringer.

Eksemplene viser at flere ulike tilnærminger gir god digitalisering. Strategiene kan gjerne kombineres. En steg-for-steg-tilnærming gir innsikt og er en god strategi når det kreves endringer både organisatorisk, juridisk og teknisk. Å endre alt på en gang kan være for krevende. Kompetanse er en nøkkel til suksess: Gi teamene tillit, og kombiner gjerne egen kompetanse med ekstern ekspertise. Eksisterende data kan vise seg å være en skjult skatt som får verdi gjennom deling og åpner nye forretningsmuligheter.

Search

Se alle blogginnleggene våre