Security Operations Center (SOC)

Cybertrusler er meget høyt på listen over risiko for moderne virksomheter. De fleste har investert i sikkerhetstiltak, men det krever enda mer å holde tritt med et trusselbilde i stadig endring.

Vi tilbyr 24/7 sikkerhetsovervåking av virksomhetens infrastruktur. Sopra Steria SOC bidrar med å raskere oppdage trusler, stanse cyberangrep og håndtere hendelser så effektivt som mulig med ny og moderne teknologi. Og dersom uhellet først er ute, kan vi gi raskt og riktig respons som begrenser omfang og skadevirkninger.

Våre eksperter har lang erfaring innen sikkerhetsovervåking og hendelseshåndtering, og beskytter forretningskritiske systemer og infrastruktur, også i moderne skyplattformer.  Vi analyserer loggdata, trafikkmønstre og brukeroppførsel, og kombinerer dette med oppdatert trusselinformasjon, slik at vi øker sannsynligheten for å oppdage angrep.

 

Hva trenger du?

Kan du krysse av på ett eller flere punkter på listen nedenfor, så trenger din virksomhet spesielt å ha en solid cybersikkerhetsstrategi:

  • Forvalter personopplysninger
  • Digitaliserer forretningsprosesser
  • Er ansvarlig for samfunnskritisk infrastruktur
  • Investerer i forskning og utvikling
  • Har digitale verdier som gjøre at de er spesielt utsatt for cyberangrep

Sopra Steria SOC holder til i Norge og er oppdatert på globale sikkerhetstrusler. 

SOC_Sopra Steria_web

Vil du vite mer?

Jørgen Rørvik
Director Cybersecurity, Digital Platform Services
Tlf: +47 970 57 730
E-post: jorgen.rorvik@soprasteria.com