IKT-sikkerhet og informasjonssikkerhet

God informasjonssikkerhet er nødvendig for å lykkes med digitalisering. Digitale løsninger må takle både dagens og morgendagens trusselbilde.

Dagens digitale hverdag er sammensatt, også for virksomheter. Vi vet at mange virksomheter står overfor komplekse sikkerhetsutfordringer knyttet til blant annet personvern, sky og tjenesteutsetting. Det kan være utfordrende å forholde seg til alle krav, lover og regler som gjelder for IT-sikkerhet.

Sopra Steria er en ende-til-ende-leverandør av sikkerhetstjenester. Vi har samlet våre sikkerhetstjenester i organisasjonen Sopra Steria Cyber Security Centre i Skandinavia. Det gjør at vi har stor kapasitet og et bredt spekter av sikkerhetstjenester.

Sikkerhetsledelse

Sopra Steria utarbeider komplette styringssystemer for informasjonssikkerhet (ISMS), som definerer virksomhetens sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi. Vi kan hjelpe dere med modenhetsevalueringer og sertifisering etter ISO/IEC-27001. 

Sikkerhetsarkitektur

Vi kan skaffe din virksomhet oversikt over hvilke sikkerhetskomponenter dere benytter, hvordan de henger sammen og hvilke krav de løser.

Sikkerhetstester og revisjon

Sopra Steria gir deg en oversikt over sikkerhetsutfordringer i din organisasjon, applikasjon eller ditt nettverk gjennom grundige sikkerhetstester og revisjon.

Risikovurderinger

Vi hjelper deg med å analysere og vurdere risiko. Våre konsulenter håndterer sikkerhet og risiko i takt med endringer i virksomhetens prosesser, organisasjon og teknologi.

Identitets- og tilgangsstyring

Sopra Steria kan bistå din virksomhet med løsningsvalg og løsningsutvikling av identitets- og tilgangsstyring.

Beredskap

Våre sikkerhetskonsulenter har solid erfaring i å planlegge og gjennomføre beredskapsøvelser. Vi kan også etablere og operasjonalisere beredskapsplaner.

Hvorfor velge oss?

Sopra Steria er et av de sterkeste og største faglige sikkerhetsmiljøene i Norge. I tillegg trekker vi på spisskompetanse fra hele vår globale organisasjon. Du kan være trygg på at våre råd er velfunderte, godt faglig forankret og testet i praksis. Vi kan tilby sikkerhetsrådgivning, beredskap og bistand på det som er viktigst for din virksomhet.

4 konkrete tips for å beskytte deg mot WannaCry

Les blogginnlegget

Vil du vite mer?

Eirik Thormodsrud

Head of Cyber Security Advisory 
Tlf: +47 950 26 487
E-post: eirik.thormodsrud@soprasteria.com