Kompetanse Norge: Enklere å søke på høyere studier

| minutter å lese

Sopra Steria har hjulpet Kompetanse Norge å gjøre det lettere for studenter som søker høyere utdanning å finne frem i mylderet av studievalg.

Krav om universell utforming og mobile brukeropplevelser

Karakterkalkulatoren som ligger på Utdanning.no, er spydspissen i en serie verktøy som skal hjelpe søkere til høyskoler og universiteter. Kalkulatoren viser søkerne hvilke studier de kan komme inn på med sine skole- og konkurransepoeng. Tjenesten dekker hele Norge og inneholder over 3 200 mulige studier.

Tjenesten ble lansert i 2015 og har hatt få endringer i hovedstrukturen siden da. For å dekke dagens krav til universell utforming, mobile brukeropplevelser og inkluderende bruksmønster hadde Kompetanse Norge et behov for en helhetlig fornyelse av tjenesten.

Da Karakterkalkulatoren ble lansert tok den utgangspunkt i at de fleste brukerne av tjenesten har et likt utgangspunkt. Over tid har det vokst frem et behov for å se på alternative bruksmønstre for å imøtekomme flere brukergrupper. 

 

KompetanseNorge_Prosjektbeskrivelse_Content_Image_Kompetanse Norge

Hva bidro vi med?

Sopra Steria bidro med å avdekke, validere og teste ideer og antagelser som Kompetanse Norge hadde om sine brukere og sitt tekniske system. Vi hjalp også kunden å definere og konkretisere Karakterkalkulatorens problemer og utfordringer. For å kartlegge og effektivisere bruksflyten gjorde vi innsiktsarbeid, vi analyserte informasjonen vi hadde, og testet den på de mest sentrale brukergruppene.

Karakterkalkulatoren har fått en moderne og oppdatert fremtoning, hvor vi samtidig har tatt hensyn til krav og anbefalinger for universell utforming. Vi har levert et mer robust og moderne designsystem for tjenesten, som kan tilpasses eventuelle nye krav og bruksområder senere.

 

Casebilde5@2x

Komponenter på Utdanning.no Visning av funksjoner: infomeldinger, hjelpetekster, søk og filter, fokusmarkering og feilmelding.

 

Hvilken verdi gir dette kunden og brukerne?

Den nye, redesignede tjenesten sikrer større nytteverdi og en mer logisk flyt for et bredere spekter av brukergruppene enn i dag. Vi har ønsket å finne og forstå alles utgangspunkt, slik at vi i større grad sørger for at alle som ønsker å ta høyere utdanning kan bruke tjenesten.

Vi har levert et adaptivt og skalerbart system bestående av ulike komponenter, basert på plattformen og rammeverket Utdanning.no er bygget på. Systemet vi har levert er fleksibelt nok til å kunne inngå i et overordnet designsystem og komponentbibliotek, og brukes ved videre utvikling.

 

Eli Toftøy-Andersen

Eli Toftøy-Andersen

Seniorrådgiver innen bærekraft, digitalisering og design

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle