Helsedirektoratet: Frida halverer saksbehandlingstid

| minutter å lese

Bakgrunn og kundens situasjon

Pasienter som ikke får helsehjelp innen frist i offentlig helsetjeneste har rett til å få tilsvarende tilbud av privat helseleverandør. Helfo innhenter tilbud hos private leverandører og formidler til pasient. Det er ca. 11 000 slike pasienter pr år. Formålet med prosjektet har vært å erstatte dagens løsning for varsling av fristbrudd fra spesialisthelsetjenesten til Helfo med en ny digital løsning og tilføre løsningen merverdi. 

Prosjektets målsetning var å gi bedre systemstøtte til aktørene involvert ved å levere en ny saksbehandlingsløsning med funksjonalitet for de tre hovedbrukergruppene; Offentlige sykehus (som varsler Helfo om pasienter som har fristbrudd), Private sykehus/klinikker (som overtar pasienter med fristbrudd) og Helfo (som saksbehandler og formidler pasienter fra offentlige til private sykehus). Løsningen skulle sikre kommunikasjon mellom brukerne, digital formidling av dokumenter og gi tilgang til statistikk gjennom rapporter. Løsningen gir også informasjon ut til pasientene gjennom SMS, brev og portalen helsenorge.no.

Hva bidro vi med?

Sopra Steria har vært engasjert som leverandør med leveranseansvar for løsningen. Prosjektet ble styrt og gjennomført basert på Sopra Sterias metodeverk, Navigator. Metoden tok utgangspunkt i styring og kontroll fra Prince2, kombinert med smidig gjennomføring. Dette ga en kontinuerlig, løpende prosess som omsatte behov formulert i behovsbeskrivelsen til brukerhistorier på en produktkø, og deretter til kjørende programkode i en fungerende løsning. Prosjektet fulgte en iterativ ukentlig syklus, hvor ferdig funksjonalitet ble verifisert og demonstrert så ofte som mulig.

Teamet besto av 7 ressurser som jobbet i kundens lokaler og jobbet tett med kundens team som besto av fageksperter og representanter for linjen. Sopra Sterias team besto av prosjektleder, funksjonell arkitekt, testleder, sikkerhetsarkitekt, brukervennlighet/UX og utviklere. Løsningen driftes av NHN og forvaltes av Helsedirektoratet. Sopra Steria hadde ansvar for å ta unna en gitt produktkø, garantere kapasitet og håndtere alle ikke-funksjonelle krav. Gjennomføringen var basert på en kombinasjon av smidig og Lean, med bruk av DevOps.

 Prosjektet har utviklet FRIDA - en digital løsning med brukergrensesnitt for

  • varsel av fristbrudd fra spesialisthelsetjenesten til Helfo
  • saksbehandlingsløsning for Helfo
  • formidling av fristbruddpasienter til ny leverandør av spesialisthelsetjeneste
  • mulighet til å ta ut statistikk/styringsdata

Hva skapte dette av verdi? 

Prosjektet sikrer betydelige innsparinger i Helfos forvaltning, og gir rom for den forventede økning i antall saker innenfor dagens forvaltningsorganisasjon. Løsningen reduserer saksbehandlingstiden av fristbruddsaker med 50 prosent, og sikrer raskere behandling til pasientene. For pasientene vil kortere behandling kunne føre til reduksjon i sykefravær og raskere restitusjon. 

Prosjektet er Helsedirektoratets første leveranseprosjekt med målpris, og har lagt grunnlag for å gå videre med tjenesteutsetting. Det var viktig å bygge prosjektet på riktige metoder som sikret gjennomføringen og sikre suksess for organisasjonen. Resultatet har vært mye læring og gitt bedre kontroll på prosjektomfang og raskere produksjonssetting enn på tidligere tradisjonell måte. Det har vært tett samarbeid mellom Helsedirektoratet og Sopra Steria som har gitt grunnlag for god læring som vil gjenbrukes ved neste anskaffelse og gjennomføring. 

Kritiske suksessfaktorer for prosjektet har blant annet vært:

  • Jevnlig forankring i styringsgruppen og raske omforente avgjørelse
  • Et sterkt partnerskap og løsningsorientert samarbeid mellom kunde og leverandør
  • En sterk og inkluderende fagside fra kunden
  • Et faglig sterkt leveranseteam

Odd Inge Hellesylt

Odd Inge Hellesylt

Direktør forretningsutvikling, helse

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle