Digilær.no: Lik mulighet til opplæring

| minutter å lese

Digilær.no bidrar til at elever i Norge får lik mulighet til opplæring uavhengig av bosted eller lokal undervisningskompetanse. Design løfter løsningen som hjelper både lærere og elever i nettundervisning.

Bakgrunn: Brukervennlig læringsplattform

Digilær.no er en nasjonal plattform for nettundervisning av elever i grunnskolen. Plattformen er et tilbud til skoler som ikke har tilstrekkelig med lokale undervisningsressurser og -midler. Nettsiden skal bidra til at elever i Norge får lik mulighet til opplæring uavhengig av bosted eller lokal undervisningskompetanse.

Utdanningsdirektoratet har opprettet og drifter Digilær.no som skal treffe skoleeiere, lærere, foresatte og elever. Prosjektet besto i å designe nettsiden som ligger foran e-læringsplattformen, dette er en viktig del av løsningen og fungerer som selve inngangen. Her finner brukerne informasjon om fagtilbudet på en forenklet og oversiktlig måte. Sidene skal være brukervennlig, logisk, motiverende og tilpasset målgruppen.

 

 

 

Hva bidro Sopra Steria med?

Prosjektet startet med en innsiktsfase for å forstå behovene til brukerne av Digilær.no. Sammen med kunden organiserte vi en workshop for å spisse målgruppe og budskap. Kunden fikk anledning til å tydeliggjøre hvem de er, og hvordan de ønsker å fremstå. Basert på dette, utviklet designerne våre trådskisser og en enklere navigasjon og flyt på informasjonssidene.

Designteamet kom med anbefaling om å bruke illustrasjoner for å treffe målgruppene bedre. Målgruppene er elever, lærere og foresatte som alle kan ha svært ulik bakgrunn, nettstedets er utviklet med hovedfokus på lærere. Ved å bevisst bruke illustrasjoner var det mulig å spisse budskapet og tilpasse innholdet, gjennom å lage kjønns- og kulturnøytrale illustrasjoner for å symbolisere mangfold. Grafiske elementer og enkle illustrasjoner innenfor de ulike fagene ble også utarbeidet i samme stil. På sikt vil sidene bli utvidet med flere fagtilbud og mer innhold.

 

Verdier som det ble lagt vekt på:

• Energisk

• Logisk, intuitiv, tydelig

• Motiverende, spennende og interessant

 

 

 

Disse verdiene dannet grunnlaget for konsept, design og illustrasjonsstil. I tillegg til utvikling av designelementer og designmanual/designsystem, ble det levert en navigerbar prototype i verktøyet Figma. Gjennom prototypen kunne kunden se hvordan nettsidene ville bli, og fikk dermed en effektiv og god måte å teste sidene på før de ble utviklet videre. Prototypen fungerer også som en mal for utviklerne og sikrer at retningslinjene for universell utforming blir fulgt. Sopra Steria bisto med rådgivning innen valg av publiseringsløsning før overlevering. Nettsiden Digilær.no har i etterkant blitt utviklet og er nå tilgjengelig på nett.

 

 

 

 

 

Verdi: Eget brukergrensesnitt

Kunden hadde opprinnelig kun e-læringsplattformens moduler å spille på når de skulle kommunisere med brukerne. Plattformen var ikke egnet til formidling av den omfattende prosessen det er å få Digilær.no sitt tilbud ut til skolene. Løsningen ble et eget brukergrensesnitt.

Det var viktig for kunden at de nye sidene skulle nå målgruppene gjennom et energisk design, og at det skulle være intuitivt for brukerne å sette seg inn i hva Digilær.no tilbyr. Løsningen har gitt prosessen for å søke om støtte og motta tilbud, et tydelig og appellerende budskap og design. Digilær.no fremstår nå som den seriøse aktøren de er, som en del av Utdanningsdirektoratet.

 

 

Oppdragsgiver: Utdanningsdirektoratet

Roller og områder:

 • Prosjektstyring
 • Rådgivning
 • Konseptutvikling
 • Grafisk design
 • Illustrasjon
 • Workshopledelse
 • Digitalt design
 • Webdesign
 • Universell utforming
 • Typografi
 • Modeller og ikoner
 • Prototyping

 


Fakta

Digilær.no er en nasjonal plattform for nettbasert undervisning med nettlærere. Plattformen eies, leveres og driftes av Utdanningsdirektoratet. Innholdet på plattformen Digilær.no leveres av flere tilbydere som Utdanningsdirektoratet har avtale med.

• Omfang for prosjektet: 4 uker

• Leveranse: Prototype og design av informasjonssider for Digilær.no 

Inger Føyen

Inger Føyen

Prosjektleder grafiske tjenester, Byrået i Sopra Steria

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle