Arkivverket: Brukerreise fra nå-situasjon til ønsket fremtidig situasjon

| minutter å lese

Arkivverket hadde behov for å visualisere brukerreiser de hadde kartlagt. NOW fikk i oppdrag å illustrere ulike scenarier og sette opp det grafiske uttrykket. 

Bakgrunn: Illustrere brukerreisen

I dag sitter Arkivverket på mange dokumenter, og prosessen for å få tilgang til et dokument kan være både lang og tidkrevende. Brukeren må gjennom mange ledd, noe er personbasert, og i enkelte tilfeller må brukeren selv fysisk reise for å få tilgang til et dokument. En digital og dermed mer tilgjengelig løsning ville løse denne utfordringen. Vi tok oppgaven med å illustrere brukerreisen gjennom å vise dagens situasjon (litt satt på spissen), samt ønsket situasjon i fremtiden. 

Hva bidro vi med?

Vi jobbet tett med kunden for å forstå kundereisen. Det ble laget skisser med ulike uttrykk i både strek og farger. Etter at illustrasjonsretningen var definert, beskrev vi de ulike scenarioene i prosessen som både bruker og ansatt er innom. 

 


Vi jobbet iterativt med prosessen for å få frem de ulike stemningene. Leveransen vår var to plakater med brukerreiser til internt bruk for å bidra i den videre prosessen hos Arkivverket.

 

 

Verdi: Digitalisere tjenesten

Arkivverket bruker illustrasjonene for å skape begeistring for jobben de skal gjøre med å digitalisere tjenesten i fremtiden. Illustrasjonene erstatter en tyngre og mindre brukervennlig beskrivelse av prosessene deres. Illustrasjonene blir brukt både som postere og i presentasjoner. En slik brukerreise i form av illustrasjon, gir verdi fordi det raskt gir et bilde av en omfattende prosess.

 

 


Fakta

Arkivverkets samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver. Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket ansvar for langtidslagring, tilgjengeliggjøring og formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv. De bevarer arkiver som inneholder opplysninger om personlige forhold og eiendom, og som kan dokumentere folks rettigheter og interesser.

  • Omfang for prosjektet: 7 dager
  • Leveranse: To ulike brukerreiser ble illustrert

Inger Føyen

Inger Føyen

Prosjektleder grafiske tjenester, Byrået i Sopra Steria

Se alle prosjektene til Sopra Steria

Se alle